skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 08.08. do 15.08.2022. godine

U izvještajnom periodu od 08.08. do 14.08.2022. godine, tokom cijele sedmice evidentirane su niske koncentracije polena ambrozije, pelina, štira i bokvice.

Koncentracija polena ambrozije i pelina je sa tendecijom rasta koncentracije u narednom periodu, dok koncentracija polena bokvice i štira je sa tendencijom niske  koncentracije u narednom periodu.

Tokom cijele sedmice evidentirane su umjerene koncentracije polena iz porodice kopriva (Urticaceae), sa tendencijom rasta koncentracije u narednom periodu.

Polen ostalih biljnih vrsta obuhvaćenih monitoringom bio je na nivou niskih koncentracija.

U narednom periodu očekuje se  prisusustvo polena koprive na nivou umjerenih do niskih koncentracija te postepeno i kroz duži period porast koncentracije polena ambrozije, kao i pelina.

Tokom cijele sedmice spore gljivice Alternaria bile su prisutne u umjerenim koncentracijama.

Back To Top