skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 04.07. do 10.07.2022. godine

U izvještajnom periodu od 04.07. do 10.07.2022. godine zabilježene su niske koncentracije polena iz porodice trava (Poaceae) i porodice kopriva (Urticaceae).

Polen trava i koprive u mnogim slučajevima su uzročnici alergijskih reakcija kod osoba osjetljvih na polen, zbog čega je potrebno prilagoditi svoje aktivnosti na periode dana kada je manja koncentracija polena u zraku.

Polen ostalih biljnih vrsta bio je u granicama niskih koncentracija.

U narednom periodu očekuje se daljnje prisusustvo polena trava i koprive na nivou niskih do umjerenih koncentracija.

Tokom cijele sedmice prisutne su spore gljivice Alternaria većinom u umjerenim koncentracijama i taj trend će se zadržati i u narednom periodu.

Back To Top