skip to Main Content

Zdravlje za sve – danas je Međunarodni dan sestrinstva

Svake godine, u svijetu se 12. maj obilježava kao Međunarodni dan sestrinstva: Ovaj datum se povezuje sa rođenjem začetnice modernog sestrinstva Florens Najtingel (Florence Nightingale).

Svijet poklanja veliki značaj Međunarodnom danu sestrinstva, pa je i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO/WHO) odredila ovu, 2020. godinu za “Godinu medicinskih sestara i babica”.

– Svjetski dan sestrinstva se svake godine obilježava na taj datum, 12. maj, koji se zapravo povezuje sa rođenjem začetnice modernog sestrinstva Florens Najtingejl. Ono što je zanimljivo da se baš ova godina, 2020. podudara sa dvjestotom godišnjicom rođenja medicinske sestre začetnice modernog sestrinstva, kaže Sabina Čolić, diplomirana medicinska sestra, predsjednica Komore medicinskih sestara/tehničara Zeničko-dobojskog kantona.

Najbrojniji zdravstveni radnici

Međunarodno vijeće medicinskih sestara obilježava Međunarodni dan sestrinstva sloganom „Sestrinstvo – glas koji vodi – zdravlje za sve”. Medicinske sestre – tehničari su najbrojniji zdravstveni radnici u svakom zdravstvenom sistemu – u svijetu ih ima preko 30 miliona, u Bosni i Hercegovini dvadesetak hiljada.

Komora medicinskih sestara/tehničara ZDK (KMST ZDK) već nekoliko godina obilježava Dan sestrinstva edukativno-promotivnim naučno-stručnim skupovima. Tako je ovih dana Zenica trebala biti domaćin Trećeg simpozija medicinskih sestara i tehničara KMST ZDK i Svečane akademije povodom Dana sestrinstva.

Još početkom januara formirani su organizacioni i naučni odbor, te kreirana prva obavijest za Simpozij. Međutim, nekoliko dana nakon toga organizatori su se suočili sa pandemijom koronavirusa, te su sve aktivnosti na organizaciji Simpozija morale biti obustavljene do daljnjeg.

Samo u Zeničko – dobojskom kantonu djeluje 2.741 medicinska sestra/tehničar i 141 akušerka/babica.

– Medicinske sestre i tehničari su još uvijek, kod nas, nedovoljno cijenjena profesija, prilično marginalizovana, nezasluženo naravno, posebno kad se uzme u obzir da su, kao što je i kolegica rekla, na prvim linijama odbrane od ove trenutne pošasti, odnosno pandemije koronavirusa. Naravno, u tom smislu nam treba odati posebno priznanje posebnu počast, obzirom da su u svim trijažnim centrima, na svim prvim linijama na kojima se susrećemo sa pacijentima ili sa potencijalnim pacijentima oboljelim od koronavirusa, ističe doc.dr. Nino Hasanica, stručni saradnik u Službi za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

U trenutku kada smo suočeni sa pandemijom, iskrena podrška ide svim profesionalcima u zdravstvenom sistemu koji neumorno rade na suzbijanju korona virusa. Na prvoj borbenoj liniji su zdravstveni radnici, a posebno medicinske sestre-tehničari svih profila i nivoa obrazovanja koji oboljelima pružaju potrebnu zdravstvenu njegu u posebnim uslovima i okolnostima, u posebnoj zaštitnoj opremi, rizikujući vlastito zdravlje, ali rade i na zdravstveno-edukativnim aspektima u javnom zdravstvu.

WHO preporučuje jačanje vještina sestrinstva i broja zaposlenih

Kako ističu u zajedničkom saopćenju INZ i KMST ZDK, medicinske sestre i drugi zdravstveni radnici nalaze se na čelu reakcije na Covid-19 – pružanjem visokog kvaliteta tretmana i njege, te poštovanja osoba kojima je njega potrebna, vodeći dijalog u zajednici za rješavanje strahova i pitanja i, u nekim slučajevima, prikupljanje podataka za kliničke i epidemiološke studije. Međunarodni dan sestrinstva treba da naglasi trenutni status sestrinstva širom svijeta.

SZO/WHO je dala nekoliko preporuka i to ulaganje u obrazovanje medicinskih sestara i babica, zapošljavanje većeg broja specijaliziranih medicinskih sestra, ulaganje i jačanje liderskih vještina medicinskih sestara i babica, jačanje i prepoznavanje sestrinske uloge u zdravstvenom sistemu, te pružanje podrške zdravstvenim radnicima u jačanju i provođenju promocije zdravlja i prevencije bolesti, a koji su ključni za dalji razvoj sestrinske profesije u budućnosti.

INZ, u kojem radi veliki broj medicinskih sestara i tehničara raznih profila i nivoa obrazovanja, i KMST ZDK, koja okuplja medicinske sestre i tehničare kao strukovno udruženje, za ovogodišnji Međunarodni dan sestrinstva svima poručuju „Iskažimo zahvalnost i pružimo podršku svim medicinskim sestrama i babicama u ZDK, u BiH, ali  i širom svijeta.

INZ/KMST ZDK

Back To Top