skip to Main Content

Završena edukacija farmera- INZ.BA

INZ Zenica, tokom 2016. godine, provodio je aktivnosti na dva projekta koji se odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodju /farme/ i to: Projekat iz oblasti proizvodnje mlijeka i Projekat u peradarskoj proizvodnji, a vezano za plan Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK.

Edukacija se provodila za projekte Peradarstva i Mljekarstva, i to za sljedeće teme:

  1. Zakonodavni okvir za peradarsku proizvodnju u EU i BiH
  2. Garancije za peradarske proizvode sa osvrtom na GAP standard,
  3.  Salmoneloze u peradarstvu,
  4. Mastitisi,
  5. Higijena muže i zoohigijenski uslovi
  6. Ishrana muznih krava.

Edukaciju su provodili naši stručnjaci i spoljni saradnici.

thumbnail_dsc01362 thumbnail_dsc01364 thumbnail_dsc01366 thumbnail_dsc01371

INZ.BA

Back To Top