skip to Main Content

VIDEO+FOTO: Sastanak o planu vakcinisanja protiv COVID-19 u Federaciji BiH

U Sarajevu se u utorak 19. januara održava sastanak predstavnika i timova zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH, koji su zaduženi za realizaciju projekta dobrovoljne masovne vakcinacije protiv COVID-19. Skup se odvija u dva dijela, plenarnom i po grupama.

Predstavljena je ažurirana verzija Plana za vakcinisanje i do sada realizirane pripremne aktivnosti i predstavljeni informaciono-edukacioni materijali. potom su, odvojeno, zasjedali Odbor za koordinaciju provedbe Plana vakcinisanje i održan je trening članova operativnih timova iz svih kantona FBiH na temu primjene vakcine protiv COVID-19 proizvođača Pfizer/BioNTech, te funkcioniranje Hladnog lanca i izvještavanje o provedenim vakcinisanjima.

Sastanak u Sarajevo organizirao je Zavod za javno zdravstvo FBiH, a prisustvuju mu i članovi Operativnog tima Instituta za zadravlje i sigurnost hrane Zenica i direktor INZ dr. Senad Huseinagić.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Davor Pehar ranije je kazao da su kantonalni zavodi za javno zdravstvo informirani o planu na sastanku koji je održan u decembru prošle godine te da su dobili određene zadaće, a to je da formiraju operativne timove za provođenje vakcinisanja na nivou kantona, kao i da odrede timove za vakcinisanje u zdravstvenim ustanovama.

Vlada Federacije BiH je na sjednici 14. januara prihvatila Plan vakcinisanja protiv COVID-19 u Federaciji BiH i za njegovo provođenje zadužila Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, svako u okviru svojih nadležnosti. Plan se realizira u suradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriji Federacije BiH. Vlada FBiH je, zajedno s Federalnim ministarstvom zdravstva i Federalnim ministarstvom finansija, pravovremeno poduzela potrebne aktivnosti s ciljem osiguranja nabave potrebnih vakcina protiv COVID-19 za građane Federacije BiH.

Naime, vakcina se temeljem zaključenih međudržavnih Ugovora s GAVI-jem nabavlja kroz COVAX mehanizam, kao i kroz EU mehanizam – Europski plan radi zaštite javnog zdravlja i osiguranja optimalnog upravljanja COVID-19 kroz vakcinisanje populacije u Europi.

Za nabavu vakcina putem COVAX mehanizma iz budžeta FBiH za 2020. godinu osigurano je 13.689.538 KM. Budžetom FBiH za 2021. godinu su predviđena sredstva za nabavu vakcina u iznosu od 12 miliona KM, kao i dva miliona KM za poduzimanje mjera za sprečavanje i suzbijanje COVID-19 iz nadležnosti Federacije BiH, a što može podrazumijevati i finansiranje potrošnog materijala neophodnog za proces vakcina (šprice, igle i druga pomoćna sredstva za transport i hladni lanac navedena u planu).

 

VIDEO: FENA/ FOTO: NINO HASANICA

Back To Top