skip to Main Content

VIDEO+FOTO: Konferencija o unapređenju mamografskog skrining programa u ZDK

Zenica je u četvrtak bila domaćin prve međunarodne konferencije o unapređenju mamografskog skrining programa u skladu sa evropskim smjernicama i procedurama postupanja kod karcinoma dojke na području Zeničko-dobojskog kantona.

Italijanski ambasador u Bosni i Hercegovini Marko Di Ruca (Marco Di Ruzza) i premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić zajednički su, nakon završetka međunarodne konferencije o unapređenju mamografskog skrining programa u ZDK, poslali prvo pozivno pismo za mamografiju u sklopu skrining programa ZDK-a.

POGLEDAJTE ZANIMLJIVE INSERTE SA SKUPA

Tako će, u narednom periodu, pozivno pismo za mamografiju ženama starim između 50 i 69 godina, koje su ciljna grupa ovog projekta, postati i standard u ZDK-u.

Skupu nazvanom “Od svjesnosti do liječenja: Žene glavni nosioci prava na zdravlje u BiH” je prisustvovao ambasador Di Ruca (Di Ruzza), međunarodni i domaći zvaničnici, a upriličen je i simboličan početak projekta slanjem prvog poziva za mamografske preglede u ZDK.

Ne postoji nacionalni program ranog otkrivanja

Nacionalni programi ranog otkrivanja karcinoma dojke su visoko regulirani u svim razvijenim zemljama koje već duži niz godina provode skrininge mamografijom, ali na žalost do danas sličan nije postojao u Bosni i Hercegovini.

Prvi ovakav projekt u BiH sufinansira italijanska Agencija za kooperaciju i razvoj (AICS), a realizuje se u partnerstvu sa RE.TE. – italijanskim Udruženjem tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju – RE.TE. (Associazione di tecnici per la solidarieta e cooperazione internazionale), Ministarstvom zdravstva i Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) i Kantonalnom bolnicom Zenica (KBZ).

Tokom konferencije su predstavljeni institucionalni i administrativni osvrti, stavovi zdravstvenih stručnjaka i istaknuti važnost ranog otkrivanje raka dojke. Razmijenjena su iskustva o dosadašnjoj implementaciji projekta u Zeničko-dobojskom kantonu, te definirani pravci razvoja mamografskog skrining programa u Bosni i Hercegovini.

Prezentirani su stručni osvrti, radovi i prezentacije dr. Selvedine Sarajlić- Spahić (načelnica Službe za promociju zdravlja i kvalitet u zdravstvu INZ-a), Seada Begagića (INZ), Luke Đilibertija (Luca Giliberti – dopredsjednik i menadžer Udruženja RE.TE za BIH), a skupu su se obratili i ministar zdravstva ZDK dr. Adnan Jupić, direktor ZZO ZDK Omer Škaljo i direktor INZ-a prim.dr. Senad Huseinagić.

Prema podacima koje je prezentirala dr. Sarajlić Spahić, učestalost karcinoma dojke u BIH, iako postoji mogućnost liječenja, je tri puta veća od prosjeka EU.

–  Projektom je za tri godine planirana nabavka osam digitalnih mamografa. Za sada je donator osigurao jedan, a lokalni partneri – vlasti u ZDK  drugi.  Jedan je postavljen u KB Zenica, a drugi u DZ Zavidovići, ističe dr. Sarajlić Spahić.

IZJAVA DR. SARAJLIĆ SPAHIĆ

Tokom konferencije, ostvaren je kontakt i video-obraćanje putem “Zoom” platforme predstavnika italijanske Bolnice Molinette – “AOU Grad zdravlja i nauke”, Valdenzijske evanđeoske crkva (Chiesa Evangelica Valdese, CEV), Agencije za kooperaciju i razvoj Italije (AICS).

IZJAVA POTPREDSJEDNICE FBIH MAHMUTBEGOVIĆ

U ime domaćina skupu su se obratili premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić, potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović, a u ime države donatora – prijatelja iz Italije, njegova ekselencija Di Ruca.

–  Drago mi je što mogu ustvrditi da je ovaj projekt bude primjer saradnje, ne samo ograničeno na ovu regiju, Zeničko-dobojski kanton i regiju Piemonte u Italiji, nego primjer saradnje naše dvije države. Ponosan sam i počastvovan sam što sam ja imao priliku da inauguriram ovu inicijativu, te uvjeren da će se ovaj projekt moći prenijeti i na druga područja u Bosni i Hercegovini, izjavio je ambasador Di Ruca.

IZJAVA AMBASADORA DI RUZZE

Kao primjer odlične organizacije planske preventivne mamografije se ističe upravo regija partner – italijanska regija Piemonte, koja u 2019. godini nije imala niti jedan smrtni slučaj od karcinoma dojke. U Zeničko-dobojskom kantonu na osnovu podataka lokalnog registra za rak u  periodu 2009.-2019. ukupno je oboljelo 1.139 pacijentica od karcinoma dojke, od kojih su 322 umrle.

Premijer ZDK Mirnes Bašić posebno je apostrofirao potrebu preventivnih pregleda, istakavši da se i na „vlastitom primjeru uvjerio da preventivni i rutinski pregled nerijetko bukvalno spasi život“.

-Posebno bih istakao ulogu Instituta za zdravlje i sigurnost i čestitam direktoru i njegovom timu, jer posao koji oni rade i proširuju svakodnevno jedini je ovakve vrste u BiH, istakao je premijer Bašić.

IZJAVA PREMIJERA BAŠIĆA

U cilju ispunjavanja kvalitetnijeg skrininga projekt je obezbijedio dva mamografa, jedan finansiran od strane donatora italijanske Agencije za kooperaciju i razvoj (AICS), a drugi finansiranjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

– Ministarstvo zdravstva i Vlada Zeničko-dobojskog kantona su jasnog opredjeljenja da se nastavi sa iznalaženjem rješenja, kako bi se nabavili dodatni mamografi koji će zadovoljavati standarde kvaliteta, te time omogučili poštivanje principa dostupnosti Skrining mamografije na području našeg kantona. Postojeći Zakonski propisi otvaraju mogućnost za  javno-privatno partnerstvo, te ćemo i na taj način raditi na otklanjanju problema nedovoljnog broja Mamografskih uređaja, istakao je ministar zdravstva dr. Adnan Jupić.

Istovremeno, udruženja će biti uključena u pripremu, pokretanje i upravljanje kampanjom podizanja svijesti koju će provoditi Ministarstvo zdravstva ZDK u saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Nela Hasić, regionalna direktorica Mreže THINK PINK – Zajedno smo jedno, koja okuplja dvadesetak NVO iz regije koje se bave ovom problematikom, kaže da je uzbuđena što je imala priliku „da dočeka slanje prvog poziva za preglede“ i posebno pozitivno iznenađena kvalitetom i konkretnim rezultatima održane konferencije.

IZJAVA NELE HASIĆ, THINK PINK

Ciljna grupa 54.000 žena u ZDK

–  Institut za zdravlje i sigurnost hrane je u svom djelovanju opredjeljen za jedinstven koncept zdravlja, sa posebnim akcentom na važnost promocije zdravlih stilova života, prevencije i rano otkrivanje bolesti, kako bi postigli što bolji kvalitet života naših građana. Uskoro će biti 20 godina kako zdravstvene institucije sa područja Zeničko-dobojskog kantona vrlo kvalitetno sarađuju sa sličnim institucijama i organizacijama sa područja Regije Piemonte. Rezultat dosadašnje saradnje je Onkološki odjel i Odjel Radioterapije u Kantonalnoj bolnici Zenica. Sada smo u novom projektu kojim želimo postaviti žene kao glavne nosioce  prava na zdravlje i kojim ćemo skrining mamografije postaviti na europske temelje, istakao je prim.dr. Senad Huseinagić, direktor INZ, dodajući i „da li će se ideja mamografskog skrininga proširiti i na druge dijelove BiH u velikoj mjeri zavisi od svih aktera uključenih u realizaciju ovog Projekta“.

Program besplatne mamografije s ciljem ranog otkrivanja karcinoma dojke je usmjeren prema 54.000 žena, dobne skupine od 50 i 69 godina starosti, sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

– Izražavamo spremnost da se ovaj model skrininga mamografije prenese i na druge dijelove Bosne i Hercegovine, gdje bude iskazana spremnost za to, istakao je direktor ZZO ZDK Omer Škaljo.

IZJAVA DIREKTORA ZZO ZDK OMERA ŠKALJE:

Putem udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke, koja su i partneri u ovom Projektu, radit će se na podizanju svijesti žena o mamografskom skriningu, a jedan od partnera u projektu je i Europa Donna koja će ih upoznati sa iskustvima evropske mreže i pobrinut se da ih kroz diskusije i program obuke upoznaju s ulogom koju udruženja preuzimaju pri Centrima za dojku.

INZ

Back To Top