skip to Main Content

VIDEO+FOTO: INZ suorganizator Međunarodnog Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane otvorenog u Opatiji

Potaknuti velikim interesom kojeg je izazvao Prvi Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane s međunarodnim sudjelovanjem, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Zagreb, Hrvatsko mjeriteljsko društvo, te Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane jugoistočne Europe – SEEN-FSQC ove su godine organizirali još veći i edukativniji Kongres.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je ponosni partner – suorganizator skupa koji se održava u Opatiji. Zvaničnici INZ-a učestvovali su u otvaranju, te više segmenata četverodnevnog skupa u ovom hrvatskom primorskom gradu. Ovogodišnje izdanje, pod nazivom „Životni ciklus hrane“, održava se pod visokim pokroviteljstvom gradonačelnika grada Zagreba, a privuklo je više od 350 hrvatskih i međunarodnih stručnjaka s ciljem javne rasprave te podizanja svijesti o tematici zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane.

Program Kongresa odvija se od utorka, 13. do petka, 16. novembra u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, okruglih stolova, radionica i postera, a obuhvaća aktualne teme iz područja zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, s naglaskom na učinke na zdravlje ljudi te rasprave o novim tehnologijama, kriznom komuniciranju i upravljanju rizicima, ekološkoj proizvodnji hrane i GMO-u, sustavima upravljanja, ispitivanja, certifikaciji i akreditaciji, razvoju i primjeni analitičkih metoda te mikrobiološkoj sigurnosti hrane.

– Drugim izdanjem Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane željeli smo ponovno okupiti vrhunske domaće i inostrane predavače kako bi predstavili svoje radove i istraživanja te međusobno raspravili i razmijenili iskustva o razini kvalitete i sigurnosti hrane. Ovo je iznimno važna tematika za našu budućnost, ali i budućnost novih naraštaja. Naime, predviđa se da će do 2030. godine bacanje hrane u svijetu dosegnuti količinu od 2,1 milijarde tona godišnje u vrijednosti od jedan i pol trilijuna dolara. To su podaci koji nas upozoravaju da moramo učiniti sve što možemo kako bismo zaštitili zdravlje naše djece, odnosno da budućim generacijama omogućimo zdraviji život i zdraviju hranu, izjavio je dr. Zvonimir Šostar, direktor Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba „Dr. Andrija Štampar“.

Drugi međunarodni Kongres je okupio brojne visoke uzvanike te stručnjake različitih profila poput ljekara, nutricionista, laboratorijskih analitičara, hemičara, agronoma, veterinara, biohemičara i farmaceuta, te akreditacijska i certifikacijska tijela, nadležna regulatorna i nadzorna tijela, kao i proizvođače i distributere prehrambenih proizvoda, sanitarne inženjere, udruge potrošača, te druge stručnjake koji se bave odnosom zdravstvene ispravnosti, te kvalitete hrane i zdravlja.

– Zahvaljujemo organizatorima, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, što su inicirali ideju o osnivanju Mreže za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane jugoistočne Europe, ali i na organizaciji drugog izdanja Kongresa koji okuplja sve nas koji se brinemo o sigurnosti hrane, odnosno sve nas koji smo u funkciji građana. Ovakvi skupovi idealna su prilika da razmijenimo mišljenja i poglede na sigurnost i kvalitetu hrane, te se upravo u umrežavanju vrhunskih stručnjaka krije poseban značaj ovog Kongresa, izjavio je Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Među istaknutim stručnjacima svoja predavanja su održali i Antoinette Kaić-Rak (predstavnica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u RH), Álvaro Silva Ribeiro (predsjednik EUROLAB-a, Portugal), Ewa Bulska (Hemijski fakultet Univerziteta u Varšavi (Poljska), Darja Sokolić (direktorica Hrvatske agencije za hranu), Wolfgang Gelbmann (Europska agencija za sigurnost hrane EFSA, Italija), Claudia Zoani (Italijanska nacionalna agencija za nove tehnologije), Amadeo Rodríguez Fernández-Alba (Univerzitet Almería, Europski referentni laboratorij za ostatke pesticida u voću i povrću), te David Matthew Smith (Institut Ruđer Bošković).

U sklopu ovogodišnjeg Kongresa organizirana je i međunarodna konferencija „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“. Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu provodi projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“ u okviru kojeg se temeljem izotopne analize po prvi put u Hrvatskoj može utvrditi je li proizvod zaista domaći, te iz kojeg dijela zemlje potječe. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Press INZ; Info/Foto: INZ&NZJZ “Dr.Andrija Štampar”, Video: INZ&HRT
Back To Top