skip to Main Content

VIDEO: Vlada ZDK novi Plan pripravnosti i odgovora na pandemiju virusa korona

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK-a (KŠ), usvojila je novi Kantonalni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa COVID-19.

Kako je pojasnio dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici (INZ) i član KŠ-a, korekcija dosadašnjeg plana izvršena je kako bi se pojačala sposobnost zdravstenog sistema da odgovori na potrebe novog talasa pandemije u kojem dominira soj virusa Omikron, a koji karakteriše enormno povećanje broja oboljelih, ali značajno manji broj hospitaliziranih i teških slučajeva.

-Zdravstveni sistem u ZDK i do sada je dobro odgovorio na pandemiju, a novi Krizni plan povećava mogućnost da vanbolnički zdravstveni sistem, odnosno primarna zdravstvena zaštita, koja dominantno u ovom talasu liječi oboljele od korona virusa, ima adekvatan odgovor – rekao je dr. Huseinagić.

Naveo je da je planom definisana procedura na koji način će se pratiti i dokumentovati aktivno praćenje svih pozitivnih slučajeva, kako bi se blagovremeno uputili u bolnicu svi oni koji zahtijevaju bolnički tretman.

-S druge strane, definisan je odnos između vanbolničkih i bolničkih ustanova kako bismo što manje opteretili bolničke doktore u smislu trijaže i dijagnostike, odnosno da bi svi pacijenti koji zahtijevaju bolnički tretman, ukoliko se ne radi o hitnim slučajevima, bili adekvatno pripremljeni i uradila sva potrebna dijagnostika, kako bi se u bolnici što lakše mogla donijeti odluka šta dalje sa tim bolesnicima – kazao je dr. Huseinagić.

Upoređujući trenutnu epidemiološku situaciju sa stanjem krajem 2020. i početkom 2021. godine, Huseinagić je podsjetio da je u to vrijeme stopa hospitalizacije iznosila 17 posto od ukupnog broja oboljelih, a trenutno iznosi 3,5 posto, što omogućuje bolničkim ustanovama da se nose sa novim talasom pandemije.

-Uvijek će biti teških stanja i radi se o dominantno o starijim osobama i osobama sa hroničnim bolestima, tako da je za očekivati da bilo koja virusna infekcija, a pogotovo virusa SARS-CoV-2, zdravstveno a neke i životno ugrozi, ali ono što je nama bitno je da smo sada ojačali sistem da može odgovoriti i pratiti sve te pacijente – zaključio je dr. Huseinagić.

Press služba ZDK

 

Back To Top