skip to Main Content

VIDEO: Služba za školsku higijenu INZ

Služba za školsku higijenu INZ-a pripremila je video u kojem je u 19 minuta predstavlja, u najkraćem, ono što zaposlenici ove službe rade u proteklim godinama.

Pogledajte video sa naše FB stranice:

ili na Youtube:

Back To Top