skip to Main Content

VIDEO: INZ predstavio dva naučno-istraživačka i istraživačko-razvojna projekta na kojima radi

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je danas (13.11.) održao javnu prezentaciju projekata koje finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kroz Finansiranje/sufinansiranje naučno/znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2023. godini. Prezentaciju smo prethodno najavili NA OVOM LINKU.

Prvi projekt je “Detekcija i prevalencija plijesni i mikotoksina u proizvodima namijenjenim za ljudsku i animalnu prehranu”. Voditelj projekta je Prof. Amir Ibrahimagić; a članovi tima su Dženana Hasanbašić, dipl. ing., Alma Agić, dipl. ing., Ćamka Kovač, dipl. ing. Benjamin Čaušević, MA dipl. ing., Mr. sc. Senad Huseinagić, DM, Selvedina Sarajlić- Spahić, DM, Mr. sc. Muhamed Gladan, DVM Emina Idrizović, MA dipl. biolog Nermin Imamović, MA sanitary eng. Belma Hodžić, MA, DVM, doc. dr. sc. Nino Hasanica.

O projektu, njegovom nastanku i realizaciji govorio je prof. Ibrahimagić. Pogledajte video:

Drugi projekt je “Procjena učestalosti i ozbiljnosti reakcija nakon masovne vakcinacije protiv COVID-19 kod stanovništva Zeničko-dobojskog kantona primjenom inovativnog pristupa prikupljanju podataka“.
Voditelj projekta je Doc. dr. sc. Nino Hasanica, a članovi tima su Muhamed Skomorac, magistar zdravstvene njege i menadžmenta. Lejla Baručija-Oprašić, magistar farmacije, Prim. dr. Fatima Bašić, spec. epidemiologije, Prim. dr. Senad Huseinagić, mr. sc., spec. socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva, Prim. dr. Selvedina Sarajlić-Spahić, mr. sc., spec. porodične medicine, Berina Jašarević, dipl. med. sestra, magistrantica, Sead Begagić, magistar informatike, Nada Huseinspahić, med. sestra i Prof. dr. sc. Amir Ibrahimagić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

O ovom projektu i realizaciji govorio je doc.dr. Hasanica. Pogledajte video.

Back To Top