skip to Main Content

Najava predstavljanja dva projekta INZ-a

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica obavještava sve zainteresirane da će u ponedjeljak, 13.11.2023. u prostorijama Instituta, kancelarija 309. – ured direktora, na 3.spratu u 10 sati biti obavljena javna prezentacija projekata koje finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kroz Finansiranje/sufinansiranje naučno/znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2023. godini.

Prvi projekt je “Detekcija i prevalencija plijesni i mikotoksina u proizvodima namijenjenim za ljudsku i animalnu prehranu”. Voditelj projekta je Prof. Amir Ibrahimagić; a članovi tima su Dženana Hasanbašić, dipl. ing., Alma Agić, dipl. ing., Ćamka Kovač, dipl. ing. Benjamin Čaušević, MA dipl. ing., Mr. sc. Senad Huseinagić, DM, Selvedina Sarajlić- Spahić, DM, Mr. sc. Muhamed Gladan, DVM Emina Idrizović, MA dipl. biolog Nermin Imamović, MA sanitary eng. Belma Hodžić, MA, DVM, Doc. dr. sc. Nino Hasanica.

Drugi projekt je “Procjena učestalosti i ozbiljnosti reakcija nakon masovne vakcinacije protiv COVID-19 kod stanovništva Zeničko-dobojskog kantona primjenom inovativnog pristupa prikupljanju podataka“. Voditelj projekta je Doc. dr. sc. Nino Hasanica, a članovi tima su Muhamed Skomorac, magistar zdravstvene njege i menadžmenta. Lejla Baručija-Oprašić, magistar farmacije, Prim. dr. Fatima Bašić, spec. epidemiologije, Prim. dr. Senad Huseinagić, mr. sc., spec. socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva, Prim. dr. Selvedina Sarajlić-Spahić, mr. sc., spec. porodične medicine, Berina Jašarević, dipl. med. sestra, magistrantica, Sead Begagić, magistar informatike, Nada Huseinspahić, med. sestra i Prof. dr. sc. Amir Ibrahimagić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Obaveza prihvaćena u okviru projekata jeste njihova javna prezentacija, kao i javno pozivanje svih zainteresiranih za prezentaciju. Ovom objavom je ispunjen uvjet javnog pozivanja, dok će osim mogućnosti prisustvovanja samoj prezentaciji, ona biti javno dostupna na Youtube kanalu i web stranici Instituta.

Back To Top