skip to Main Content

Uputstvo za postupanje u vrtićima i školama u slučaju pojave velikog kašlja ili morbilla u epidemijskom obliku

U nastavku ponavljamo Uputstvo za postupanje u predškolskim i školskim ustanovama u slučaju pojave velikog kašlja (pertussisa) ili morbilla (ospice, krzamak) u epidemijskom obliku, koje smo objavili 15.01. a koje je uoči nastavka školske godine, početkom prethodne sedmice, proslijeđeno službenim putem e-mailovima, svim školama i vrtićima.

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM USTANOVAMA U SLUČAJU  POJAVE VELIKOG KAŠLJA (PERTUSSISA) U EPIDEMIJSKOJ FORMI

Ukoliko se u predškolskoj ustanovi registruje pojava velikog kašlja u epidemijskoj formi svim zaposlenima se preporučuje da posebnu pažnju obrate na akutne respiratorne infekcije tj. da se u vrtić ne primaju djeca, ali ni zaposleni koji imaju simptome/znakove akutnih respiratornih infekcija.

Osoblje koje radi sa djecom mlađom od godinu dana treba da se pridržava uobičajenih mjera za sprječavanje prenosa zaraznih bolesti, a nakon pojave prvog slučaja u vrtiću potrebno je da nose masku koja pokriva nos i usta.

Ukoliko zaposleni razvije simptome infekcije sistema organa za disanje (prehlada i sl.) preporuka je da ne dolazi na posao do oporavka, a ukoliko nije na poštedi od posla mora se striktno pridržavati pravilnog nošenja maske uz pojačanu higijenu ruku. Osim nošenja maske i higijene ruku veoma je važno redovno provjetravanje prostorija.

Iako opšte mjere prevencije mogu pomoći u smanjenju rizika od širenja velikog kašlja, najdjelotvornija mjera prevencije je vakcinacija djece na vrijeme i u skladu sa važećom Federalnom Naredbom o imunizaciji protiv zaraznih bolesti.

Svaki boravak nepotpuno vakcinisanog djeteta u predškolskoj ustanovi predstavlja rizik kako za samo dijete, tako i za ostalu djecu i zaposlene.

Svako dijete ili zaposleni za koje se potvrdi da je oboljelo od velikog kašlja treba isključiti iz vrtića u trajanju od najmanje 21 dan od početka kašlja ukoliko nije uključena antibiotska terapija ILI najmanje 5 dana od započete antibiotske terapije.

U nastavku su date smjernice za postupanje sa kontaktima u sljedećim slučajevima:

I POSTUPANJE SA DJETETOM KOJE JE KONTAKT OBOLJELOG U VRTIĆU

     a) KOMPLETNO VAKCINISANO DIJETE U SKLADU SA UZRASTOM:

                     1) bez simptoma – nastavlja da redovno pohađa vrtić;

                     2) ako razvije simptome (u vremenskom intervalu do 21 dan od posljednjeg kontakta sa oboljelim):

                             – isključiti iz grupe odmah nakon pojave prvih simptoma i uputiti dijete pedijatru, radi započinjanja antibiotske terapije

                            – vraća se u vrtić 5 dana nakon započete antibiotske terapije, ili nakon 21 dan, ukoliko se ne započne antibiotska terapija.

     b) NEVAKCINISANO / NEKOMPLETNO VAKCINISANO DIJETE:

Isključuje se iz vrtića i javlja se izabranom pedijatru radi kompletiranja vakcinacije u skladu sa uzrastom. Dijete se vraća u vrtić nakon što bude kompletno vakcinisano/revakcinisano uz potvrdu izabranog ljekara da je vakcinacija kompletirana. Ukoliko, nakon što je isključeno iz nastave, u vremenskom intervalu do 21 dan od posljednjeg kontakta sa oboljelim, dijete razvije simptome velikog kašlja javlja se izabranom pedijatru radi uključivanja antibiotske terapije. Dijete može da se vrati u vrtić nakon 5 dana od započinjanja antibiotske terapije. Ukoliko se ne započne antibiotska terapija dijete se vraća u vrtić nakon 21 dan od pojave kašlja.

Napomena: vakcinacija ne štiti od infekcije nakon konkretnog izlaganja, njena svrha je zaštita od daljih izlaganja.

II POSTUPANJE SA DJETETOM KOJE JE KONTAKT OBOLJELOG U PORODICI

             a) KOMPLETNO VAKCINISANO DIJETE:

                        1) bez simptoma – nastavlja da redovno pohađa vrtić;

                        2) ako razvije simptome (u vremenskom intervalu do 21 dan od posljednjeg kontakta sa oboljelim):

                                         – isključiti iz grupe odmah nakon pojave prvih simptoma i javiti se pedijatru, radi započinjanja antibiotske terapije;

                                         – vraća se u vrtić 5 dana nakon započete antibiotske terapije, ili nakon 21 dan, ukoliko se ne započne sa antibiotikom.

              b) NEVAKCINISANO / NEKOMPLETNO VAKCINISANO DIJETE:

Bliski kontakti mlađi od 6 godina a stariji od 18 mjeseci, koji nisu primili najmanje 4 doze vakcine sa komponentom protiv velikog kašlja/pertusisa (aP) ili nisu primili jednu dozu ove vakcine unazad tri godine, trebaju se vakcinisati/revakcinisati što prije nakon izlaganja.

Nepotpuno vakcinisani/revakcinisani (u skladu sa uzrastom) kućni kontakti mlađi od 6 godina trebaju biti isključeni iz vrtića tokom 21 dana od posljednjeg kontakta.

Ukoliko, nakon što je isključeno iz vrtića (u vremenskom intervalu od 21 dan od posljednjeg kontakta sa oboljelim) dijete razvije simptome pertusisa javlja se izabranom pedijatru radi uključivanja antibiotske terapije. Dijete može da se vrati u vrtić 5 dana nakon započinjanja antibiotske terapije. Ukoliko se ne započne antibiotska terapija dijete se vraća u vrtić nakon 21 dan od pojave kašlja.

Izvor:
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1702291244-skole-pertusis-uputstvo-za-postupanje-u-skolskim-ustanovama-v01-10decembar-2023-final.pdf
https://www.cdc.gov/pertussis/about/prevention/index.html

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM USTANOVAMA U SLUČAJU  POJAVE MORBILLA (OSPICE, KRZAMAK) U EPIDEMIJSKOJ FORMI

Početno postupanje kod postojanja sumnje na morbille je vrlo slično kao za ostale respiratorne zarazne bolesti. Ključno je da dijete koje ima simptome respiratorne infekcije (kihanje, kašalj, groznica, crvenilo očiju, opšta slabost, osip…) fizički ne dolazi u predškolsku ustanovu.

U slučaju da se razviju simptomi i znaci oboljenja tokom boravka u predškolskoj ustanovi:

– potrebno je dijete izmjestiti u posebnu prostoriju i odmah pozvati roditelje da ga preuzmu;

– prostoriju u kojoj je boravilo dijete sa simptomima i znacima respiratorne infekcije potrebno je temeljito provjetriti i izvršiti čišćenje/dezinfekciju površina i predmeta;

– osjetljivi kontakti (djeca koja nisu primila potrebni broj vakcina u skladu sa uzrastom i kalendarom vakcinacije), koji nemaju medicinskih kontraindikacija i koji su odgovarajućeg uzrasta, treba što prije da budu vakcinisani sa vakcinom protiv morbilla. U situaciji ako je osoba već bila u kontaktu sa oboljelim, vakcinacija provedena u prva tri dana nakon izloženosti može pomoći u preveniranju pojave simptoma ili ublažavanju toka bolesti.

– Tokom perioda inkubacije (7 – 21 dan nakon kontakta sa oboljelom osobom) osjetljiva djeca koja su bila u kontaktu, ne bi trebalo da pohađaju predškolsku ustanovu, kao ni druge vrste okupljanja poput rođendana, slavlja, pozorišnih predstava i slično.

– Tokom navedenog perioda (7 – 21 dan nakon kontakta sa oboljelom osobom), posebno treba izbjegavati sve kontakte sa osjetljivim trudnicama, djecom ispod  jedna (1) godine starosti kao i osobama koje mogu imati problema sa funkcionisanjem imunološkog sistema – uključujući i oboljele od maligniteta i osobe koje se nalaze na hemio/radioterapiji.

Iako opšte mjere prevencije mogu pomoći u smanjenju rizika od širenja morbilla, najdjelotvornija mjera prevencije je vakcinacija djece na vrijeme i u skladu sa važećom Federalnom Naredbom o imunizaciji protiv zaraznih bolesti.

Izvor :
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1675236022-preporuke-za-skole-i-vrtice-u-slucaju-sumnje-ili-obolijevanja-od-morbila.pdf
https://www.cdc.gov/measles/vaccination.html

Back To Top