skip to Main Content

Tim INZ-a u posjeti Nastavnom zavodu “Andrija Štampar” u Zagrebu

Četveročlani tim Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica protekle sedmice je boravio u trodnevnoj posjeti partnerskom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” u Zagrebu. Uokviru boravka u glavnom gradu susjedne države, tim kojeg je predvodio mr. Muhamed Gladan (rukovodilac Veterinarskog zavoda) imao je mnogobrojne aktivnosti.

Dio ekipe je prisustvovao seminaru “Umjeravanje, kvalifikacija i interna provjera temperaturnih komora” koji je održan u organizaciji “Metroteke”, jednog od vodećih laboratorij u susjednoj državi.

Paralelno s posjetom ovom skupu, dogovorena je posjeta njihovoj Službi za školsku i adolescentnu medicinu, te Službi za epidemiologiju ovog zavoda. Također, dio tima je posjetio i laboratorij za palinologiju, u kojem je dogovorena saradnja domaćina i Zavoda za bilje INZ-a.

U timu INZ-a u Zagrebu su bili mr. Lejla Baručija, doc.dr. Nino Hasanica, mr. Muhamed Skomorac i mr. Muhamed Gladan.

Osim ovih tema i skupova, održani su sastanci i u vezi organizacije Četvrtog međunarodnog kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane, u čijoj organizaciji na poziv zagrebačkih kolega, kao suorganizator iz BiH učestvuje naš institut.

Domaćini našem timu su bili Tatjana Petričević Vidović, dr. med., voditeljica Služba za školsku i adolescentnu medicinu, te prof. dr. sc. Vanja Tešić, prim. dr. med., voditeljica Službe za edidemiologiju, kao i ravnateljica Zavoda dr. Sandra Šikić.

INZ u menadžmentu i svim zaposlenicima Nastavnog zavoda “Andrija Štampar” već dugi niz godina ima sigurne partnere, prijatelje i pomoć, a njihova iskustva kao jedne od vodećih institutcija iz oblasti zdravstva već dugi niz decenija, često se primjenjuju i prenose i u djelokrug rada našeg Instituta.

Back To Top