skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 25.10. do 31.10. 2023. godine

Nastavlja se trend pada koncentracije polena u zraku na području Tešnja.

Evidentirana je niska koncentracija polena ambrozije.

U tragovima su prisutna polenova zrna štira, čempresa, četinara, bokvice i trava također u niskim koncentracijama, što je u skladu sa vegetacijom ovih biljnih vrsta ovog lokaliteta.

Koncentracija spora gljive Alternaria također je bila niska.

Osobe osjetljive na polen obavezno pogledati priloženu tabelu Popis aeroalergenih biljaka i stepen alergenosti polena

Biljna vrsta Narodni naziv Stepen alergenosti
DRVEĆE  

 

VISOK

Betula spp. breza
Corylus spp. lijeska
Alnus spp. joha
Fraxinus spp. jasen  

UMJEREN DO VISOK

Platanus spp. platan
Castanea sativa pitomi kesten
Cupressaceae/Taxaceae čempresi/tise  

 

UMJEREN

Quercus spp. hrast
Ulmus spp. brijest
Carpinus spp. grab
Acer spp. javor  

 

NIZAK DO UMJEREN

Aesculus hippocastaneum divlji kesten
Fagus silvatica bukva
Juglans regia orah
Salix spp. vrba  

 

 

NIZAK

Populus spp. topola
Picea spp. smreka
Pinus spp. bor
Abies spp. jela
Tilia spp. lipa
TRAVE  

VISOK

Poaceae trave
KOROVI  

 

VISOK

Ambrosia spp ambrozija
Artemisia spp. pelin
Parietaria spp. crkvina
Rumex spp. kiselica UMJEREN DO VISOK
Plantago spp. bokvica NIZAK DO UMJEREN
Chenopodiaceae loboda
Urticaceae kopriva NIZAK

 

 

Back To Top