skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 17.01. do 23.01. 2024. godine

Obavještavamo građane o početku monitoringa polena za područje Tešnja u kalendarskoj 2024. godini.

Iako smo još uvijek kalendarski u zimskom godišnjem dobu sa prisutnim snijegom i niskim temperaturama, priroda počinje polako da se budi, a što nam pokazuju i prvi podaci sa mjerne stanice za polen smještene na ravni dio krova Opće biblioteke Tešanj.

Evidentno je da je zbog povoljnijih klimatskih uslova polinacija lijeske i čempresa u kalendarskoj 2024. godini počela znatno ranije u odnosu na prethodnu godinu.

Inače dio godine od januara do prve polovine maja označava se kao period kada je u zraku prisutan polen drvenastih formi i započinje sa lijeskom, johom, brijestom, jasenom, raznim vrstama vrbe, čempres/tisa itd.

U ovom izvještajnom periodu od 17.01. do 23.01. 2024. godine prisutan je polen lijeske (Corylus sp.), polen iz porodice čempresa (Cupresus/Taxa) jasena (Fraxinus) i četinara (Pinaceae) uglavnom u niskim koncentracijama što ujedno predstavlja početak polinacije ovih biljnih vrsta na ovim prostorima.

Lijeska uz johu cvijeta prije listanja, te se smatra vijesnikom polenskih alergija, a zbog pripadanja istoj porodici (Betulaceae) moguća je križna reakcija kod osoba osjetljivih na polen.

U narednom periodu očekuje se postepeno povećanje koncentracije polena u zraku ovih biljnih vrsta.

Inače polen lijeske uz polen johe spada u kategoriju umjereno do visoko alergenih biljnih vrsta.

Back To Top