skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 25.01. do 31.01. 2023. godine

U izvještajnom periodu od 25.01. do 31.01. 2023. godine prisutan je polen lijeske (Corylus sp.), johe (Alnus sp.) i polen jasena (Fraxinus) u niskim koncentracijama što ujedno predstavlja početak polinacije ovih biljnih vrste na ovim prostorima.

Lijeska i joha cvjetaju prije listanja te se smatraju vjesnikom polenskih alergija, a zbog pripadanja istoj porodici (Betulaceae) moguća je križna reakcija kod osoba osjetljivih na polen.

Evidentno je da zbog povoljnih klimatskih uslova polinacija lijeske i johe u kalendarskoj 2023. godini počela znatno ranije u odnosu na prethodne godine.

U narednom periodu očekuje se postepeno povećanje koncentracije polena u zraku ovih biljnih vrsta. Na nivou niskih do umjerenih koncentracija.

Inače polen lijeske uz polen johe spada u kategoriju umjereno do visoko alergenih biljnih vrsta.

Back To Top