skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 11.10. do 17.10. 2023. godine

Nastavljen je trend pada koncentracije polena ambrozije u zraku na području Tešnja te je tokom cijele sedmice zabilježena niska koncentracija koja podrazumijeva ispod 10 pz/m3vazduha.

Ovakav trend će se zadržati i u narednoj sedmici.

Pored polena ambrozije, polenski spektar obuhvata i polen pelina, pepeljuge, koprive, bokvice, tise/čempresi, i trava u niskim koncentracijama.

Prisutnost spora alternarie tokom sedmice bila je na nivou niskih i umjerenih koncentracija, što je i karakteristično za ovo doba godine.

Osobe osjetljive na polen obavezno pogledati priloženu tabelu Popis aeroalergenih biljaka i stepen alergenosti polena

Biljna vrsta Narodni naziv Stepen alergenosti
DRVEĆE  

 

VISOK

Betula spp. breza
Corylus spp. lijeska
Alnus spp. joha
Fraxinus spp. jasen  

UMJEREN DO VISOK

Platanus spp. platan
Castanea sativa pitomi kesten
Cupressaceae/Taxaceae čempresi/tise  

 

UMJEREN

Quercus spp. hrast
Ulmus spp. brijest
Carpinus spp. grab
Acer spp. javor  

 

NIZAK DO UMJEREN

Aesculus hippocastaneum divlji kesten
Fagus silvatica bukva
Juglans regia orah
Salix spp. vrba  

 

 

NIZAK

Populus spp. topola
Picea spp. smreka
Pinus spp. bor
Abies spp. jela
Tilia spp. lipa
TRAVE  

VISOK

Poaceae trave
KOROVI  

 

VISOK

Ambrosia spp ambrozija
Artemisia spp. pelin
Parietaria spp. crkvina
Rumex spp. kiselica UMJEREN DO VISOK
Plantago spp. bokvica NIZAK DO UMJEREN
Chenopodiaceae loboda
Urticaceae kopriva NIZAK
Back To Top