skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 07.02. do 13.02. 2024. godine

U izvještajnom periodu od 07.02. do 13.02. 2024. godine dominantno je bio prisutan polen lijeske (Corylus sp.), i to većinom u visokim koncentracija.

Lijeska se približava vrhuncu cvatnje na području Tešnja, a u isto vrijeme postepeno raste koncentracija polena johe (Alnus sp) te je pri kraju izvještajnog perioda zabilježena visoka koncentracija u zraku i ove biljne vrste.

Polen ostalih biljnih vrsta je bio na nivou niskih koncentracija.

Lijeska i joha cvjetaju prije listanja te se smatraju vijesnikom polenskih alergija, a zbog pripadanja istoj porodici (Betulaceae) moguća je križna reakcija kod osoba osjetljivih na polen.

U narednom periodu očekuje se daljnji rast koncentracije polena u zraku ovih biljnih vrsta.

Polen lijeske uz polen johe spada u kategoriju umjereno do visoko alergenih biljnih vrsta.

Preporuke:

Rast temperatura pogoduje produkciji alergenog polena sve većeg broja različitih biljnih vrsta.

Zbog pripadanja istoj porodici biljnih vrsta:joha, lijeska, breza (por. Betulaceae) često su moguće križne reakcije alergenih biljnih vrsta što usložnjava alergološku sliku i utiče na jačinu alergijskih simptoma.

Osim liječenja u olakšavanju simptoma proljetnih alergija izuzetno je važna i preventiva.

Prva preventivna mjera je izbjegavanje alergena na koji je osoba osjetljiva. Za uspješnije izbjegavanje sezonskih alergena preporuke su:
• redovito pratiti sedmični monitoring i preporuke za narednu sedmicu,
• za vrijeme cvatnje biljaka držati zatvorene prozore stana i automobila za vrijeme vožnje,
• izbjegavati boravak i fizičku aktivnost u području bujne vegetacije (parkovske površine) za vrijeme najveće polinacije u zraku (od 8-12 sati ujutro),
• izbjegavati jutarnje provjetravanje prostorija kada je koncentracija polena najviša,
• prostorije u kojima boravimo provjetravati kratko i u poslijepodnevnim satima,
• boravak u prirodi odgoditi za kasno poslijepodne ili večer,
• za vrijeme suhih i vjetrovitih dana izlaske izvan kuće ili stana reducirati na najmanju moguću mjeru,
• kosu prati svako večer jer se polenova zrnca veoma lako skupljaju na vlasima kose,
• izbjegavati pušenje, sprejeve i slične iritanse jer pogoršavaju simptome alergije,

Ne treba čekati da se organizam sam izbori s alergijom, potrebno je jačati imunitet vitaminsko-biljnom kombinacijom uz ishranu bogatu proteinima.

Ukoliko ove mjere nisu dovoljne da ublaže alergijsku reakciju pribjegava se medikamentoznoj terapiji uz savjet ljekara.

Back To Top