skip to Main Content

Stručnjaci iz BiH na Svjetski dan „Jednog zdravlja“  u Zenici o jedinstvenom pristupu i borbi protiv bolesti

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je, jedini u ovom dijelu Evrope, danas (ponedjeljak) obilježio Svjetski dan “Jednog-Jedinstvenog zdravlja”, utemeljen od UN-a i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO-SZO).

Početkom novembra se širom Planete, od južne Amerike do Australije obilježava One Health day – Dan jednog ili jedinstvenog zdravlja. Program u Zenici se sastojao od četiri stručna predavanja koja potvrđuju ovaj koncept, a pripremali su ga ga stručnjaci iz različitih oblasti, uvjereni da ovaj koncept razmjene iskustava, znanja i koordinacije poteza može biti impuls da se o zdravlju čovjeka brine potpunije i organizovanije.

Jedinstveni pristup

 INZ je prva institutcija u BiH i regionu koja implementira princip “Jednog zdravlja”, jedinstvenog multidisciplinarnog pristupa očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti ljudi kroz zajedničku, koordiniranu i univerzalnu brigu o zdravlju bilja, životinja i čovjeka. Ovaj koncept INZ je prvi uspostavio i trenutno jedini provodi na području Balkana, iako su njegove dobrobiti potvrđene kroz implementaciju u zdravstvenim sistemima Zapadne Evrope i razvijenog svijeta.

Direktor INZ-a Senad Huseinagić, istakao je neophodnost jedinstvenog pristupa kroz zajedničku, koordiniranu i univerzalnu brigu o zdravlju bilja, životinja i čovjeka. Čak i tokom samih prezentacija četiri teme, pokazalo se potreba saradnje veterinara, ljekara i stručnjaka za zaštitu bilja, jer se u svim boelstima i pojavama o kojima se govorilo, došlo do zaključka da je neophodna zajednička briga i koordinirani potezi svih struka.

Profesor na Medicinskom fakulteta Sveučilišta u Mostaru, te infektolog sa Kliničkog centra u Mostaru Jurica Arapović, je govorio na temu “Osobitosti humane bruceloze u BiH”, napomenuvši je da je bruceloza globalni problem, od koje je u posljednjih dvadeset godina u BiH oboljelo više od 4.500 osoba.

-Mi smo prošle godine imali registriranih 326 slučajeva. Nažalost, jako puno humane bruceloze među ljudima ima koja nije ni prepoznata. Ali, ona je izlječiva bolest ukoliko se na vrijeme prepozna i da adekvatna antimikrobna terapija – istakao je profesor Arapović.

On je naglasio potrebu bolje organizacije i jedinstvenog pristupa, jer su neorganizovanost, nedosljednost u pristupu, te nelegalna trgovina su glavni problemi i uzroci nedosljedne borbe protiv bruceloze.

Profesor Jasmin Omeragić sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prezentirao je studiju na temu “Krpelji u BiH i njihov vektorski kapacitet”; ukazavši na njihov broj, vrste, ali i probleme i opasnost širenja bolesti koje oni donose.

Istraživanja o bolesti životinja, ali i ljudi

Osnova za predavanje je bio opsežno istraživanje na skoro 200 lokacija u cijeloj BiH. Produkt naučnog rada je i prezentacija Ajne Kapidžić iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, koja je prezentirala “Istraživanje crijevnih parazita pasa na području Grada Zenica”, koje je pokazalo da je broj oboljelih vlasničkih pasa koji su u direktnom kontaktu sa porodicama, nerijetko i u stanovima i kućama, gotovo istovjetan broju oboljelih pasa-lutalica koji se nalaze na ulicama.

Na kraju četverosatnog skupa Dino Haračić iz Udruženja “Jedinstveno zdravlje BH” predstavio je novoformirano udruženje, koje okuplja stručnjake koji su završili školovanje na temu “Jedinstvenog zdravlja” ili su mu se posvetili u naučnom ili praktičnom radu.

Uz predstavljanje udruženja, Haračić je govorio i o “Učestalosti i antimikrobnoj osjetljivosti bakterija uzročnika kliničkog mastitisa na komercijalnoj farmi mliječnih goveda”.

Na skupu organiziranom danas u Zenici okupili su se ljekari, veterinari, stručnjaci i istraživači iz više oblasti ljudskog, zdravlja životinja i bilja, a dijalog i polemike vođene tokom skupa ukazale su na potrebu širenja koncepta “Jednog zdravlja” i prihvatanja neminovnosti da samo saradnjom, razmjenom podataka i znanja, može doći do uspješne borbe protiv zaraznih i drugih bolesti.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top