skip to Main Content

Sekcija higijene i zdravstvene ekologije Udruženja specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH: INZ i Zenica domaćin simpozijuma

U prostorima Zavoda za javno zdravstvo FBiH u Sarajevu u utorak je održan sastanak Sekcije higijene i zdravstvene ekologije pri Udruženju specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH.

Predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica na sastanku su bili dr. Nermin Rondić i dr. Jasmin Durmišević.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim temama, obilježavanju važnih datuma, te o planiranju aktivnosti u vezi organizacije Simpozijuma Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH. Domaćin ovog simpozijuma će biti naš Institut za zdravlje i sigurnost hrane i Grad Zenica.

Back To Top