skip to Main Content

REALIZACIJA PROJEKTA- Laboratorij za mikrobiologiju hrane i vode

Rad Laboratorije za mikrobiologiju  hrane i vode zasniva se na principima maksimalno stručnog, profesionalnog, pouzdanog, nepristrastnog i pravovremenog zadovoljenja zahtjeva klijenata. Tokom  2016. godine realizovan je projekat adaptacije i opremanja ove laboratorije Instituta, nekadašnji prostor Vetrinarskog zavoda ZDK na lokaciji, Sarajevska 77, Zenica. Izvedeni su građevinski radovi uređenje i adaptacija prostora laboratorije u cilju zadovaljavanja propisanog standarda za ovu vrstu prostora u cilju dobijanja akreditacije od strane BAT-e.

Postavljeni cilj, dostizanje standarda 17025, počev od uzimanja uzoraka zatim laboratorijskih ispitivanja, do izdavanja izvještaja/rezutata ispitivanja, je izgledan i očekuje se u skorije vrijeme. Ovim će laboratorija biti dovedena na nivo jedne od najsavremenijih laboratorija za ispitivanje hrane u širem regionu. Također, se nastavlja proces opremanja laboratorije savremenom opremom kako bi se odgovorilo svim zahtjevima u pogledu ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane i vode.

Laboratoriji je odobren od strane Federalnog mistarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Sarajevo Rješenjem broj: UP-I-06-2-24/17-353-4/16 od 06.05.2016.godine. Također, pokrenut je postupak akreditacije laboratorijskih postupaka kod Agencije za akreditaciju BAT-a. Očekuje se izlazak komisije ove Agencije, za 10.11.2016. godine u postupku predakreditacije.

Kako je rad Instituta multidisciplinaran nastavlja se i opremanje Laboratorije za bakterijske i druge zarazne bolesti životinja, na lokaciji Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica. Ovim bi se isti labortotiji osposobio za dobijanje poslova monitoringa nad zaraznim bolestima životinja koje se ispituju po zakonu.

U prilogu fotogalerija:

INZ.BA

Back To Top