skip to Main Content

Preventivni pregledi: Svaki peti učenik u ZDK ima potencijalni problem sa kičmom ili stopalima

U okviru preventivnih pregleda Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) u toku prošle školske godine obavila je tri vrste pregleda u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko – dobojskog kantona (ZDK).

-Obavljani su skrining vida i skrining sluha u 2. i 8. razredu osnovne škole, te skrining lokomotornog sistema sa antropometrijskim mjerenjima u 2. i 6. razredu osnovne, kao i 1. razredu srednje škole, kaže Merima Alajbegović-Jerković iz ove službe INZ-a.

Služba za Školsku higijenu prva je i još uvijek jedinstvena služba u Bosni i Hercegovini, koja obavlja preventivne i promotivne aktivnosti prema učenicima i studentima u svakoj od dvanaest općina i gradova ovog kantona i to u svim osnovnim i srednjim školama, kao i  na fakultetima.  U toku prethodne školske godine (2021./22.) pregledima je obuhvaćeno više od 10.000 učenika. Za 113 dana pregleda širom Kantona timovi za pregled su prešli više od 22.500 kilometara unutar ZDK.

Vid je pregledan kod 5.913 učenika, od kojih je 452 ili 7,6 posto učenika upućeno na dodatne pretrage. Poteškoće sa sluhom su uočene kod 106 učenika ili 1,6 posto od ukupno 6.334 pregledanih. Pregled lokomotornog sistema (kičma, stopala) obuhvatio je 8.841 učenika, a na dalje pretrage i kontrole je upućeno njih 1.793 ili svaki peti, odnosno 20,2 posto.

-U aktuelnoj školskoj godini 2022./23.  nastavljeni su ovi skrining programi, te je tokom septembra i oktobra pregledano više od 3.000 učenika, što je oko trećine planiranih pregleda za ovu školsku godinu, kaže Alajbegović-Jerković.

Od 2013. godine, pregledima je obuhvaćeno oko 55.000 učenika u 213 osnovnih i 37 srednjih škola, odnosno svih 250 aktivnih školskih objekata u ovom kantonu. U pregledu lokomotornog sistema od 2015. do sada je pregledano više od 40.000 učenika, a broj djece koja su dobila preporuku za odlazak ljekaru se kreće od 15 do 20 posto i u stalnom je porastu.

INZ

Back To Top