skip to Main Content

Preuzmi brošuru: Prevencija i upravljanje stresom u kriznim situacijama – informacije za osobe u izolaciji

Federalno ministarstvo zdravstva i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske zajedno sa Asocijacijom XY sarađuje sa Vladom Švicarske u provođenju Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, (PMZ) Faza III”,

Ovim Projektom se implementiraju aklivnosti predviđene Politikom i strategijom za zaštitu i unapređenje metalnog zdravlja u FBIH (2012 — 2020.) i Strategija razvoja mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj (2020-2030.). U okolnostima pandemije COVID-19, Projekt mentalnog zdravlja u Bosni | Hercegoviti Faza III, ostaje posvećen pružanju podrške zdravstvenim vlastima u Bosni i Hercegovini i njihovim naporima da odgovore na novonastale okolnosti.

Entitetska Ministarsiva zdravstva su uvela niz javnozdravstvenih mjera s cijem sprječavanja širenja COVID-19, ali i podizanja nivoa spremnosti zdravstvenog sektora. Navedene mjere su već značajno uticale na mentalno zdravlje opće populacije, pa su zdravstveni profesionalci postali potreban resurs za očuvanje mentalnog zdravlja građana u vremenu krize, pogotovo kod redovnih korisnika usluga.

Zbog svega navedenog PMZ je u skladu sa “Planom aklvnosti COVID-19” kreirao i realizirao nabavku usluga štampanja brošura “Prevencija i upravljanje stresom u kriznim situacijama: principi, reakcije i načini samozaštite u situaciji izazvanoj korona virusom (COVID-19) – informacije za osobe u izolaciji“.

Brošura predstavlja vodič za samostalno upravljanja stresom u kriznim situacijama, posebno u okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19, i u njoj sa nalaze opisani znaci upozorenja nastanka poteškoća u psihološkom funkcionisanju uz mjere opće zdravstvene i mentalne samozaštite.

PDF BROŠURU MOŽETE PREUZETI OVDJE

Back To Top