skip to Main Content

Preporuke za sprečavanje pojave vodom prenosivih oboljenja i hidričnih epidemija

Preporuke za sprečavanje pojave vodom prenosivih oboljenja i hidričnih epidemija – U skladu sa medicinskom doktrinom i ranijim preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica preporučuje  uvođenje pojačanog nadzora nad pojavom crijevnih zaraznih bolesti u svim područjima Zeničko-dobojskog kantona, gdje je došlo do obilnih padavina i topljenja snijega na planinama, pa su aktuelne poplave i pojave podzemnih voda.

Topljenje snijega na planinama i obilne kiše na području naše zemlje i Zeničko-dobojskog kantona uzrokuju izlijevanje većine vodotoka iz njihovih korita i otpadnih voda iz kanalizacionih mreža. Ovakva hidrološka situacija pogoduje i pogodovat će nastanku i širenju oboljenja koja se prenose vodom, kao što su: trbušni tifus, paratifus, dizenterija, zarazna žutica i neke druge bolesti.

Veliki priliv površinskih i otpadnih voda može ugroziti kvalitet vode u vodonosnim slojevima zemljišta i vode u vodnim objektima, ako su ti objekti sa tehničkim nedostacima i oštećenjima i ako se u njima voda ne hloriše.

Značajan broj lokalnih i općinskih vodnih objekata na podruju Kantona imaju tehničkih nedostatka, sa starim i dotrajalim instalacijama, koje stvaraju mogućnost za prodiranje u objekat površinskih i otpadnih voda, što ugrožava higijenski kvalitet vode iz tih objekata i zdravstvenu bezbjedost stanovništva.

Uzimajući u obzir vremenske prilike i stanje objekata za vodoopskrbu na području Kantona, predlažemo sljedeće mjere za sprečavanje kontaminacije vode za piće i mogućnosti pojave vodom prenosivih oboljenja:

1.Preispitati higijensko stanje na području sanitarnih zona zaštite oko vodnih objekata.

2.Preispitati tehničko stanje vodnih objekata i mjere zaštite tih objekata.

3.Preispitati sistem dezinfekcije vode u objektima gdje se ona vrši i strogo svakodnevno kontrolisati koncentraciju rezidualnog hlora u vodi.

4.Koncentraciju rezidualnog hlora u vodi za piće držati između 0,3 i 0,5 mg/l vode.

5.U slučaju pojave mutnoće u vodi i/ili promjene mirisa, takvu vodu ne treba upotrebljavati za piće bez prethodne dezinfekcije hlornim preparatima, sa koncentracijom rezidualnog hlora od 0,3 do 0,5 mg/l vode, ili prokuhavanja u trajanju od 30 minuta ključanja vode.

6.U nemogućnosti da se zamućena i/ili voda promjenjenog mirisa dezinfikuje ili prokuhava treba za piće obezbjediti zdravstveno-ispravnu vodu iz alternativnih izvora, ili trošiti flaširanu vodu.

7.Vodu iz rizičnih objekata ili vodu koja je bila mutna treba dati na mikrobiološku i fiziko-hemijsku analizu.

INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

Preporuke su upućene domovima zdravlja-HES (Higijensko-epidemiološkim službama) ZDK, općinskim sanitarnim inspekcijama ZDK, Kantonalnoj upravi za inspekcije, svim preduzećima koja gazduju vodovodima, Ministarstvo zdravstva ZDK i Federalnom zavodu za javno zdravstvo Sarajevo (na uvid), te medijima.

Back To Top