skip to Main Content

Preporuke za sahranu osobe preminule od Covid-19

Svjetska zdravstvena organizacija dala je preporuke kako se sahranjuje preminula osoba od koronavirusa. Prema njihovom izvještaju, mrtva tijela općenito nisu izvor zaraze. Ipak, preporuke su da rodbina preminule osobe ne dira tijelo, ne ljubi ga, a potrebno je pridržavati se uputa o distanci koju treba držati.

Prilikom pripreme tijela za sahranu potrebno je prekriti usnu i nosnu šupljinu umrlog lica gazom natopljenom dezinfekcionim sredstvom. Tijelo je potrebno smjestiti u vodonepropusnu vreću sa zatvaračem. Tijelo umrle osobe od koronavirusa tretira se posebno i odvozi u posebno pripremljenu mrtvačnicu. Za sve nakon toga, potrebno je čekati instrukcije nadležnih organa (ministarstvo zdravstva, krizni štab).

Nakon svakog preuzimanja i prijevoza osoba umrlih od zarazne bolesti, obavezna je dezinfekcija zaštitne opreme, čišćenje i dezinfekcija vozila, a jednokratna zaštitna oprema se, nakon ukopa, s oprezom odlaže u plave plastične vreće, nakon čega se peru i dezinficiraju ruke. Isti takav postupak primjenjuje i sa materijalima korištenim u kontaktu sa osobom preminulom od koronavirusa.

Postoji određeni rizik za radnike koji obavljaju ovaj težak i nezahvalan posao ukopa umrlih, ali rizik u ovom trenutku postoji za sve ljude na svijetu. Potrebno je da radnici obavezno koriste zaštitnu opremu koja uključuje vodonepropusno odijelo, natikače, naočale, odgovarajuću masku i rukavice, a prilikom preuzimanja umrlog lica ne skida se niti jedan dio zaštite. Radnici moraju obavezno koristiti zaštitnu opremu, redovito dezinficirati sebe, prostorije i sav alat koji koriste. Naglašena je obaveza održavanja socijalne distance s kolegama, porodicom preminule osobe i posjetiocima, a ako je kontakt neophodan, smije se obavljati samo i isključivo u zaštitnoj opremi, sa što kraćim vremenskim zadržavanjem.

Preporučuje se i da se ukop izvrši u što kraćem vremenu i da se prisustvo ljudi prilikom ukopa svede na minimum.

U skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, Federalnog ministarstva zdravstva i Evropske federacije pogrebnih društava, a sve u cilju zaštite i očuvanja javnog zdravlja, koje je ugroženo pandemijom koronavirusa, prilikom sahrana / dženaza / pogreba potrebno je izbjegavati masovno okupljanje, te tom prilikom postupati prema navedenim preporukama i to koristiti zaštitnu opremu poput rukavica i maske za lice, obavezno održavati socijalnu distancu u minimalnoj udaljenosti od 1,5 do dva metra između posjetioca, ukoliko je organizovan posljednji ispraćaj u kapelama, kretanje ljudi unutar kapela je obavezno svesti na minimum, prilikom izjavljivanja saučešća, potrebno je izbjegavati lične kontakte, poput rukovanja, te isto izjaviti klimanjem glave, te ukop preminule osobe je potrebno da se izvrši u što kraćem vremenskom roku, bez dodatnog zadržavanja.

Reference: Pokop.ba, Komunal.hr 

PDF:

 

Back To Top