skip to Main Content

Predstavnici INZ na seminaru AKAZ-a

Na Ilidži (Sarajevo), u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ održan je proteklog vikenda Sedmi stručni seminar za koordinatore kvaliteta, vanjske ocjenjivače kvaliteta, zdravstvene radnike i saradnike i pacijente.

Na skupu pod nazivom “Budućnost kvalitetne i sigurne zdravstvene zaštite” uokviru godišnje manifestacije “Dani kvaliteta u zdravstvu” se govorilo o ulogama učesnika, te o kontinuiranom i budućem radu učesnika u poboljšanju sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite.

Kao predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica na seminaru su učestvovali mr.sc. Fadil Šabović, dr.med. i doc.dr.sc. Nino Hasanica, sa ciljem prikupljanja novih iskustava i znanja, te inkorporiranja u sveukupni sistem upravljanja kvalitetom u Institutu.

-Zadovoljstvo je bilo raditi i družiti se sa osnivačem i prvim i dugogodišnjim direktorom AKAZ-a prim.dr. Zoranom Riđanovićem i Melkom Mercvajler, prof., kao i kolegama iz velikog broja zdravstvenih ustanova, istakao je Šabović.

Seminaru su prisustvovali gosti iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, predstavnici nadležnih ministarstava, zavoda zdravstvenog osiguranja, te predstavnici zdravstvenih ustanova iz cijele FBiH, kao i gosti iz RS.

Back To Top