skip to Main Content

Predstavnici INZ-a na radionici “Upravljanje epidemijama čiji je uzrok/put prenosa – hrana”

Njemački federalni institut za procjenu rizika (BfR) u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane BiH organizuje u Sarajevu petodnevnu radionicu na temu “Upravljanje epidemijama čiji je uzrok/put prenosa – hrana”.   

Institut za zdravlje i sigurnost hrane na ovom višednevnom skupu predstavljaju rukovoditelj Veterinarskog zavoda dr. Muhamed Gladan i dr. Alis Kozica iz Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo INZ-a.  Oni su se prvog dana skupa na Ilidži susreli sa izvršnom direktoricom BfR-a dr. Nicole Gollnick, koja prisustvuje i učestvuje na radionici.
Gollnick je pojasnila da će učesnici radionice morati otkriti uzrok simulirane epidemije i ponuditi rješenja te krize.

-Također, bit će održana i fiktivna press-konferencija jer je navodno izbijanje epidemije u BiH izazvalo međunarodnu pažnju, dodala je Gollnick.

​U​z nju,  učesnicima skupa su se obratili i ministar trgovine FBiH Zlatan Vujanović, te dr. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH.  Vujanović je istakao da radionice ovog tipa mogu značajno podići spremnost nadležnih institucija za reagovanje u takvim situacijama.

– Stvarna vježba i simulacija problema će osposobiti naše osoblje da što organizovanije djeluju i podići kvalitet zaštite potrošača, kazao je Vujanović.

Hajrić navodi da podaci koje redovno razmjenjuju s entitetskim i kantonalnim službama pokazuju da je stanje u BiH zadovoljavajuće, kao i u zemljama u okruženju.  ​​
Visoko interaktivna obuka je bazirana na principu “učenja kroz praksu”, a obuhvaća sve faze analize rizika – procjenu rizika, upravljanje rizikom i komunikaciju rizikom, a namijenjena je učesnicima različitih profila koji su uključeni u navedene aktivnosti na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini. Koncept radionice je realizovan kroz rad u interdisciplinarnim radnim grupama, u kojima učesnici razmijenjuju svoja iskustva, te identifikuju nedostatke u sistemu sigurnosti hrane u BiH.

U organizaciju je uključen i Njemački savezni ured za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (BVL), a sva potrebna finansijska sredstva osiguralo je Njemačko savezno ministarstvo hrane i poljoprivrede (BMEL). Ova aktivnost pripremljena je i dogovorena kao jedan od segmenata tehničke podrške njemačke strane za unapređenje poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini koja je dogovorena u okviru procesa prilagodbe trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top