skip to Main Content

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH i ekspertnog tima EU u posjeti laboratorijama INZ-a

Proteklu srijedu imali smo priliku da budemo domaćini veoma važne delegacije za naš Institut i Zeničko-dobojski kanton.

Naime, Agencija za sigurnost hrane u okviru twinning projekta “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u BIH sa pravnom stečevinom EU” provodi aktivnosti obilaska radi preporuke za službene laboratorije koje ispunjavaju uvjete referentnih laboratorija u BIH.

U posjeti su nam bili predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH, zajedno sa ekspertnim timom ovlaštene laboratorije iz EU, čiji zadatak je da “skenira” stanje i način rada laboratorija, te podnese nadležnim izvještaj.

Bila je to prilika da se laboratorije koji djeluju u okviru INZ predstave međunarodnim i domaćim stručnjacima i ovlaštenim službenicima, od čije ocjene i preporuke će ovisiti koji će laboratoriji iz BiH postati referentni na nivou BIH za određene kontrole izvoza prema EU.

Eventualno dobijanje preporuka i službene referentnosti otvara i mogućnosti da se laboratorije dodatno tehnički opreme na osnovu EU projekata, ali i da steknu međunarodni kredibilitet.

Cjelodnevna posjeta INZ-u, razgovori sa menadžmentom, ali i nadležnim u sve tri laboratorije INZ-a, protekli su u veoma konstruktivnim razgovorima, upitima i analizi, a izrečeni dojmovi gostiju, koji dolaze iz Italije i državne Agencije su vrlo povoljni.

INZ

 

Back To Top