skip to Main Content

Poziv na seminar povodom obilježavanja Svjetskog dana hrane- INZ.BA

Povodom obilježavanja Svjetskog dana hrane u ponedjeljak 16.10., u Hotelu Zenica sa početkom u 10:00 sati biće održan seminar

“PČELINJI PROIZVODI – savršeni darovi prirode”, kojeg  organizuje Služba za zdravstvenu ekologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u sklopu svojih zdravstveno promotivnih aktivnosti.

Pozivamo  sve  zainterosovane strane koje se bave ovom tematikom da prisustvuju seminaru povodom Svjetskog dana hrane, kako bi dobili sve relevantne podatke vezane za ovu tematiku.

Savremena primjena pčelinjih proizvoda u prehrani, medicini, farmaciji, kozmetici, apiterapiji, folk medicini temelji se na drevnoj praksi, ali i istraživanjima koja dokumentuju izuzetne efekte pčelinjih proizvoda. Po hemijskom sastavu i svojim funkcionalnim svojstvima pčelinji proizvodi su savršen dar prirode čovjeku kao hrana ali i kao lijek.

Sigurnost hrane:

Da bi nahranili oko milijardu gladnih ljudi u svijetu potrebno je povećati proizvodnju osnovnih životnih namirnica za 60 posto.

Nutrition: 2 billion worldwide lack micronutrients vital for good health.

Prehrana:

Dvije milijarde ljudi širom svijeta oskudjevaju u vitaminima i mineralima koji su neophodni za dobro zdravlje. Producing more food is important.Each one of us needs a balanced and nutritious diet.Svakom od nas treba uravnotežena ishrana. Agriculture must become more nutrition-sensitive, with a stronger focus on fruits, vegetables, and other nutrient-dense foods. Proizvodnja hrane mora biti što bogatija sa jačim naglaskom na proizvodnji i upotrebi voća, povrća i druge kvalitetne hrane.

Food Systems: A food system is made up of all the processes that ensure our food arrives from “farm to fork”: how we grow, process, package, transport, store, market, purchase and eat our food.

Sistem ishrane:

Prehrambeni sistem se sastoji od svih procesa na putu “iz polja do stola”; kako uzgajamo, prerađujemo, pakujemo, prevozimo, čuvamo, prodajemo, kupujemo i koristimo našu hranu. Since every aspect of our food systems has an effect on the final availability and accessibility of diverse, nutritious foods, we must constantly strive towards a healthier global food system.Moramo stalno težiti ka zdravijem i racionalnijem globalnom prehrambenom sistemu.

 

PČELINJI PROIZVODI – savršeni darovi prirode

 

Mjesto održavanja:             Hotel „ZENICA“, Zenica

Organizator:                          Institut za zdravlje i sigurnost hrane, Zenica

Realizacija:                            Služba za zdravstvenu ekologiju i higijenu

Projek tmenadžer:              Prof.dr.sc.Smajil Durmišević

Izvršni menadžer:               Melita Lelić, BA

Moderator:                            Prof.dr.sc.Smajil Durmišević

Vrijeme održavanja:          16.10.2017.

Trajanje seminara:            1 dan

Učesnici-slušaoci:  Zdravstveni profesionalci iz oblasti javnog zdravstva, zadrugari sa područja općina, kantona i Federacije BiH, sanitarni, veterinarski i tržišni inspektori, predstavnici vladinih ustanova, nevladinih organizacija i preduzeća i udruženja za proizvodnju, uvoz i promet životnih namirnica i gotove hrane.

PROGRAM SEMINARA

TERMIN TEMA PREDAVAČ
 

10:00 – 10:15

 

 

Uvodna obraćanja

– voditelj seminara

– direktor

– gosti

 

10:15 – 10:45

 

Međunarodni dan hrane 2017

Prof.dr.sci.Smajil Durmišević, dr.med.

Melita Lelić, BA

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

10:45 –11:15

 

Pčelinji proizvodi – savršeni darovi prirode

 

 

Prof. dr.sci.Midhat Jašić,

Prehrambeno tehnološki fakultet Tuzla

 

11:15 –11:35

 

Enzimske aktivnosti u medu

 

Benjamin Čaušević, dipl.ing.preh.teh.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

11:35 – 12:00

 

Završna obraćanja

Podjela certifikata

voditelj seminara

– direktor

– gosti

 

12:00

 

OSVJEŽENJE

 

Dobro nam došli!

INZ.BA

Back To Top