skip to Main Content

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša: Zabrinjavajući podaci i u EU, zastrašujući podaci na domaćem terenu

Služba za zdravstvenu ekologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane pripremila je i realizirala danas seminar “Kvalitet ambijentalnog zraka u dokumentima i praksi Evropske Unije”, koji je održan u Zenici, u sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša. Seminaru su prisustvovali predstavnici ministarstava zdravstva, privrede, vodoprivrede, šumarstva i zaštite okoliša, službenici higijensko-epidemioloških službi domova zdravlja i zavoda za javno zdravstvo, eko-inspektori, sanitarni i komunalni inspektori, predstavnici lokalnih organa vlasti, nevladinih udruženja…

Nakon uvodnog obraćanja prof.dr. Smajila Durmiševića o samom povodu za okupljanje, Međunarodni dan zaštite okoliša 2019. predstavila je Melita Lelić, BA iz iz Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu INZ, da bi o trendovima kretanja kvaliteta zraka u Zenici i Kaknju govorio dr. Jasmin Durmišević. na kraju dvosatnog skupa posvećenog zdravom životnom okruženju, prisutnima se obratio gost INZ-a, diplomirani fizičar i ekspert za okoliš Martin Tais, prezentirajući temu “Kvalitet ambijentalnog zraka u dokumentima i praksi Evropske Unije”.

Povećanje svijesti svakog pojedinca

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se 5. juna svake godine u više od 140 zemalja u svijetu. Na ovaj dan, na poticaj Ujedinjenih naroda, vlade i organizacije više od 40 godina za redom pokreću akcije posvećene očuvanju i zaštiti okoliša u cilju zaštite prirodnih bogatstava, te kako bi se skrenula pozornost na opasnost koja prijeti zbog  globalnog onečišćenja. Tema ovogodišnje kampanje i gotovo hiljadu događaja širom svijeta je „Zagađenje zraka”, a globalni domaćin je Kina.

– Obilježavanje predstavlja priliku  za povećanje svijesti o ovom, najbitnijem pitanju okoliša u 21. vijeku, i da potaknemo vlade, industriju, zajednice i pojedince da se udruže kako bi istražili obnovljive izvore energije i zelene tehnologije i poboljšali kvalitet zraka u gradovima i regijama širom svijeta. Zagađenje zraka je jedan od najtežih zdravstvenih i ekoloških rizika na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, jer zagađenje zraka ne poznaje granice, ističe Melita Lelić.

Zagađenje zraka je globalna kriza javnog zdravstva koja uzrokuje prijevremene smrti i ogromne ekonomske troškove za društvo, jedan je od glavnih faktora rizika od nezaraznih bolesti kod odraslih, a uzrokuje kardiovaskularne bolesti, moždani udar, hronične opstruktivne bolesti pluća, rak pluća i povećanje rizika za akutne respiratorne infekcije, te također utiče na naše prirodno okruženje koje mijenja staništa.

Zastrašujući podaci iz svijeta

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), devet od deset ljudi na zemlji udiše zagađeni zrak. Zagađenje zraka godišnje ugrožava živote sedam miliona ljudi i pogoršava klimatske promjene. Prema Europskoj agenciji za okoliš (EEA) zagađenje zraka u EU u prosjeku prouzrokuje više od 1.000 slučajeva prijevremene smrti dnevno, što je deset puta više od broja stradalih u prometnim nesrećama. SZO definiše lebdeće čestice (PM), azotni dioksid (NO2), sumpor dioksid (SO2) i prizemni ozon (O3) kao zagađujuće tvari u zraku s najštetnijim efektom na ljudsko zdravlje.

Ovaj problem je u stalnom porastu, a zagađenju zraka najviše su izloženi stanovnici gradova iz dva razloga – prvo, gustoća naseljenosti u gradovima podrazumijeva veće ispuštanje zagađujućih  tvari u zrak (npr. iz prometa) i drugo, čestice se teže disperziraju u gradovima nego u ruralnim područjima. EEA upozorava da zagađenje zraka ostavlja svakodnevne posljedice na čovjeka te da, unatoč tome što su razdoblja s najvišim zagađenjem njegove najočitije posljedice, dugoročna izloženost manjim dozama predstavlja veću prijetnju ljudskom zdravlju.

U Evropi faktori rizika koji dolaze iz okoline odgovorni su za oko 26 posto ishemijskih srčanih oboljenja,  25 posto moždanih udara i 17 posto različitih vrsta raka. Zagađenom zraku izloženo je cjelokupno stanovništvo, a naročito su ugrožene osjetljive grupe ljudi. Najosjetljivija su djeca predškolskog i školskog uzrasta (pneumonia – upala pluća je vodeći uzrok smrti kod djece ispod pet godina starosti, a zagađenje zraka je glavni faktor rizika), žene – koje rade u zadimljenim prostorijama i kuhinjama gdje su izložene visokim nivoima zagađenog zraka u zatvorenom prostoru, radnici na otvorenom prostoru i hronični bolesnici i stari ljudi.

Zagađenje zraka može izgledati složeno, ali svi možemo učiniti svoj dio kako bismo učestvovali u smanjenju. Od 193 zemlje, 97 zemalja povećalo je postotak domaćinstava koja imaju pristup čistijim gorivima na preko 85 posto. Međ­utim, tri milijarde ljudi i dalje koristi kruta goriva i otvorene vatre za kuhanje, grijanje i rasvjetu. trenutno, 82 od 193 države imaju po

ticaje koji promovišu ulaganja u proizvodnju obnovljive energije, cistiju proizvodnju, energetsku efikasnost i kontrolu zaga­đenja.

Zagađivači su i transport, poljoprivreda, otpad, te ostali izvori. O svim uzrocima, ali i načinima borbe Institut za zdravlje i sigurnost hrane sačinio je letak sa detaljnim podacima, koji je od danas dostupan na zvaničnoj internet internet stranici Instituta INZ.ba.

Prekoračenja zagađenja u Zenici četiri puta veća od dozvoljenih

Kvalitet zraka u Zenici karakterisan je visokim koncentracijama sumpordioksida i lebdećih čestica. Vrlo visoke koncentracije navedenih polutanata su zabilježene na svim mjernim mjestima u i oko grada. Ovo se odnosi i na prosječne godišnje i prosječne satne vrijednosti. U proteklom periodu nije zabilježen značajan trend promjena vrijednosti, osim smanjenog broja prekoračenja satne gornje vrijednosti u zadnje tri godine, ali je on i dalje četiri puta (4x) veći od dozvoljenog.

Dio je to obrađenih podataka, koje je na skupu prezentirao dr. Jasmin Durmišević, uz naglasak da dio podataka se ne može relevantno analizirati, jer ne postoji “kritična masa” validnih izmjerenih podataka, obzirom da dio stanica nije redovno slao izvještaje, pa su oni značajno ili bitno nepotpuni.

Praksa i dokumenti EU

EU djeluje na mnogim razinama kako bi smanjio izloženost onečišćenju zraka, kroz zakonodavstvo; saradnjom sa sektorima odgovornim za zagađenje zraka, kao i međunarodnim, nacionalnim i regionalnim vlastima i nevladinim organizacijama, ali i kroz istraživanja. Europska agencija za okoliš (EEA) predstavlja centar za podatke o onečišćenju zraka za Europsku uniju. Agencija pruža potporu u provedbi zakonodavstva EU-a u vezi s emisijama u zrak i kvalitetom zraka. Agencija također sudjeluje u ocjenjivanju politika EU-a protiv onečišćenja zraka te izradi dugoročnih strategija za unapređenje kvalitete zraka u Europi.

– Aktivnosti Europske agencije za okoliš usmjerene su na stavljanje na raspolaganje javnosti niza podataka o onečišćenju zraka dokumentiranje i procjenu trendova u onečišćenju zraka te s time povezanih politika i mjera u Europi, te ispitivanje kompromisa i sinergija između onečišćenja zraka i politika u različitim područjima, uključujući klimatske promjene, energetiku, promet i industriju.  Šest država članica EU upućeno Sudu. Komisija je odlučila uputiti predmete protiv Francuske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva (Velike Britanije) Sudu Europske unije zbog nepoštovanja graničnih vrijednosti za dušikov dioksid (NO), te zbog nepoduzimanja odgovarajućih mjera kako bi se što više skratila razdoblja u kojima su te vrijednosti prekoračene. Sudu Europske unije upućeni su predmeti protiv Mađarske, Italije i Rumunije zbog trajno visokih razina lebdećih čestica (PM), istakao je, između ostalog, u svom izlaganju Martin Tais.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ZRAKA

mjere unapređenja procesa proizvodnje u industriji uz redovnu kontrolu emisije zagađujućih supstanci,

–          korištenje čistih energenata, energijska efikasnost i adekvatno i održivo prostorno planiranje,

–          spaljivanje otpada neophodno je zamjeniti naprednijim metodama razvrstavanja i uklanjanja otpada,

–          ne spaljivati otpad na otvorenom prostoru,

–          -obezbjediti viši nivo tehničke ispravnosti vozila, unaprijediti standarde za emisije iz vozila.

–          -obezbjediti kvalitetno gorivo i sprečavati prodaju goriva lošeg kvaliteta,

–          -izgraditi kvalitetne i bezbjedne biciklističke i pješačke staze,

–          -čišćenje i pranje ulica,

–          -njegovanje i proširivanje zelenih površina,

–           – sadnji zaštitnog zelenog pojasa pored saobraćajnica,

Ovogodišnja kampanja Svjetskog dana zaštite okoliša poziva sve stanovnike našeg planeta da odaberu jedan od sljedećih načina kako bismo pobijedili onečišćenje zraka:

  • Koristite javni prijevoz ili dijelite vožnju s drugima, vozite bicikl, hodajte;
  • Prijeđite na hibridno ili električno vozilo i koristite samo taksije na električni pogon;
  • Isključite motor automobila kada čekate zeleno svjetlo na semaforu;
  • Smanjite potrošnju mesa i mliječnih proizvoda kako biste utjecali na smanjenje emisije metana;
  • Kompostirajte ostake organske hrane i reciklirajte otpad;
  • Prijeđite na visoko učinkovite sustave i opremu za kućno grijanje/hlađenje;
  • Štedite energiju: isključite svjetla i kućanske aparate kada ih ne koristite;
  • Odaberite ekološki prihvatljive i neotrovne boje te namještaj od prirodnih materijala.

Uključite se u borbu protiv onečišćenja zraka! Budite dio svjetskog pokreta za očuvanje našeg planeta! Zajedno možemo pobijediti onečišćenje zraka! #BeatAirPollution!

 

Back To Top