skip to Main Content

Povodom Svjetskog dana bez duhanskog dima – O štetnosti duhanskog dima u vrtićima i osnovnim školama


Svjetski dan bez duhanskog dima obilježava se 31. maja svake godine, kako bi se na taj dan simbolično ukazalo na štetnost duhanskog dima u svim oblicima (cigarete, nargile…)

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) i ove godine obilježava Svjetski dan bez duhanskog dima nizom aktivnosti, koje imaju za cilj da djeci u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, ali i nastavnom i drugom školskom osoblju približe značaj ovog datuma i teme.  Dodatni cilj ovakvih aktivnosti je da se djeca upozore i upoznaju sa opasnostima “pasivnog” pušenja, čak i samog boravka u prostorijama u kojima se konzumiraju duhanski proizvodi.

Služba za školsku higijenu INZ-a kontinuirano vrši edukaciju „Prevencija upotrebe i edukacija o štetnosti duhanskog dima i nargile“ za učenike i nastavno osoblje u osnovnim školama u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK). Preventivna aktivnost u trajanju od 45 minuta (jedan školski čas) se sastojala od video prezentacije o štetnosti duhanskog dima i nargile, te anketnog upitnika o konzumiranju duhanskih proizvoda, a  namjenjena je Vijećima učenika osnovnih  škola u ZDK. Cilj aktivnosti jeste ukazati na štetnost duhanskog dima, te preventivno uticanje na konzumiranje duhanskih proizvoda kod učenika osnovnih škola, kao i motivacija učenika da sami pokrenu aktivnosti i projekte slične tematike u svojim školama. Video materijali i prezentacija ostavljeni su na raspolaganje i korištenje učenicima, koji su dio Vijeća učenika, kako bi ih dalje mogli provoditi na časovima odjeljenske zajednice, te diskutovati o problemu i predlagati načine prevencije na nivou svoje škole. U ovom polugodištu edukacija je održana u svim osnovnim školama na području ZDK, a edukacijama je prisustvovalo oko hiljadu učenika.

Istovremeno, aktivnosti su se vodile i u predškolskim ustanovama. mališani u desetinama predškolskih ustanova imali su zadatak da nacrtaju ili napišu rad na temu štetnosti duhanskog dima. Poziv je upućen prema svim predškolskim ustanovama u ZDK, s ciljem da se mališani, kroz izradu likovnih, literarnih i drugih radova, edukuju i u najranijoj obrazovnoj fazi im se ojača svijest o štetnosti duhanskih proizvoda, kako kao potencijalnih budućih aktivnih korisnika, tako i štetnosti samog boravka u prostorijama u kojima se konzumiraju takvi proizvodi. Mališani su pozvani da napišu svoje poruke, nacrtaju crteže, te ih obrazovni radnici fotografišu sa njima, čime će svojoj rodbini, prijateljima i javnosti uputiti jasnu poruku o štetnosti duhanskih proizvoda.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica još jednom poziva konzumente duhanskih proizvoda da još jednom prednost daju svom i zdravlje svojih najdražih, te učine dodatne napore i teže ka apsolutnom prestanku korištenja svih oblika duhanskih proizvoda, čime će pomoći najviše sebi, prije svega na zdravstvenom, a onda i ekonomskom planu.

Važno je napomenuti kako nikada nije kasno da prestanete pušiti – Pušačima svaki prestanak pušenja brzo donosi zdravstvenu dobrobit (nekoliko sati ili dana):

  • unutar 20 minuta – pada broj otkucaja srca i snižava se krvni pritisak,
  • nakon 12 sati nivo ugljičnog monoksida u krvi pada na normalni nivo,
  • u roku od 2 do 12 sedmica cirkulacija je poboljšana, a plućna funkcija povećana,
  • u vremenu od 1 do 9 mjeseci smanjuje se kašalj i kratkoća disanja,
  • nakon jedne godine rizik nastanka koronarne srčane bolesti je smanjen u pola u odnosu na pušača,
  • nakon pet godina rizik od moždanog udara je smanjen,
  • nakon deset godina rizik obolijevanja od raka pluća smanjen je u pola u odnosu na pušače, smanjuje se i rizik obolijevanja od raka usne šupljine, grkljana, jednjaka, mokraćnog mjehura, maternice i gušterače,
  • nakon 15 godina rizik obolijevanja od srčane bolesti izjednačen je riziku nepušača.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top