skip to Main Content

Popunite anketu o Vašim stavovima u vezi sa vakcinisanjem protiv COVID-19

Institut za zdravlje i sigurnost hrane je pripremio i objavio anketu čiji rezultati će poslužiti u cilju istraživanja i evaluacije komunikacijskih strategija i promotivnih aktivnosti u borbi protiv pandemije COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu.

Namjera je procijeniti stavove o vakcinisanju protiv COVID-19 među građanima ZDK, utvrditi glavne izvore informisanja, nedostatke u protoku informacija, te izvore kojima se najviše vjeruje kad je riječ o plasiranju informacija vezanih za postojeće vakcine i njihovu učinkovitost.

Molimo sve one koji su u prilici, da odvoje nekoliko minuta i odgovore na ovu, anonimnu anketu, čime će pomoći u dobijanju relevantnijih i korisnijih rezultata istraživanja, a time i boljih i svrsishodnijih budućih poteza i aktivnosti.

* Pitanja u anketi su u skladu sa Planom za vakcinisanje protiv COVID-19 u FBiH

ANKETU MOŽETE POPUNITI KLIKOM NA OVAJ LINK

Back To Top