skip to Main Content

Pomoćnik federalnog ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u posjeti INZ-u

Kenan Muratović, pomoćnik ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Vladi Federacije, boravio je u posjeti Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica  (INZ).

Muratoviću, koji rukovodi sektorom za veterinarstvo u FMPVŠ, domaćin je bio direktor INZ-a dr. Senad Huseinagić, koji ga je upoznao sa aktivnostima Instituta i mogućnostima razvoja djelatnosti iz opsega rada koji se tiče veterinarskog javnog zdravstva i zaštite zdravlja životinja, ali i sa ostalim aktivnostima i nadležnostima INZ-a, koji podrazumijevaju i zaštitu zdravlja ljudi, kao i bilja.

Gost iz federalnog ministarstva je imao priliku upoznati se sa kapacitetima, opremom i ljudskim potencijalima laboratorija Instituta, kao i sa prijedlozima poboljšanja brige o dobrobiti životinja i mjerama za osiguranje ranog otkrivanja, kontrole i sprečavanja bolesti životinja, ali i onih koje se sa životinja mogu prenijeti na ljude.

Istaknuto je obostrano zadovoljstvo komunikacijom i dosadašnjom institucionalnom saradnjom, ali i naznačeno da postoji ogroman prostor za unapređenje saradnje i angažmana na dobrobiti zajednice.

INZ

Back To Top