skip to Main Content

Otvoren lokalni Centar za skrining mamografijom u Domu zdravlja Žepče kao dio projekta “Od spoznaje do liječenja: Žene nosioci prava na zdravlje u BiH”

U sklopu projekta “Od spoznaje do liječenja: Žene nosioci prava na zdravlje u Bosni i Hercegovini” otvoren je lokalni centar za skrining mamografijom u Domu zdravlja Žepče.

Organizirani skrining na rano otkrivanje promjena na dojkama se proširuje na područje općine Žepče, na sve žene starosti od 50 do 69 godina.

Ciljana populacija će dobiti pozivnice sa prigodnim promotivnim materijalima. Žene koje su danas došle sa pozivnicama su imale priliku da ih pregledaju, snime mamografiju i očitaju snimke zdravstveni eksperti iz Italije koji su prisustvovali otvorenju.

Današnjem pokretanju mamografskog centra je prisustvovala ministrica zdravlja Zeničko-dobojskog kantona Tanja Radoš-Kosić, direktorica Doma zdravlja Žepče Ana Zlovečera, predstavnici Institituta za zdravlje i sigurnost hrane Sead Begagić (u ime koordinacionog tijela za implementaciju Projekta), Nada Huseinspahić (u ime Glavnog centra za skrining INZ-a), predstavnik NVO RE.TE Lejla Tuzlak, te ljekari radiolozi iz Torina Luisiella Milensio, Vincenzo Mara, inženjer radiologije Franca Artuso (A.P.U Citta della Salute e dell Scienza di Torino, Centri locali dello screening mammografico).

INZ

Back To Top