skip to Main Content

Osmi kongres MST BiH: INZ zastupljen u osam tema i dvije poster-prezentacije

Kako su objavili organizatori, utvrđena je finalna agenda – raspored sesija za 8. Kongres medicinskih sestara/tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.

Cijela agenda je dostupna NA OVOM LINKU.

Radujemo se što će se Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica pridružiti ovoj važnoj manifestaciji i doprinijeti razmjeni znanja i iskustava sa priređenim temama-prezentacijama, učešćem u panel-diskusijama, te poster-prezentacijama.

Kongres će biti održan od 26. do 29. oktobra u “Hotelu Zenica” u Zenici.

Prvog dana, u četvrtak 26.10., nakon uvodnih obraćanja, kongres će u 18.45 započeti “Pozvanim predavanjem”, Doc. dr. sc. Nine Hasanice, načelnika Službe za školsku higijenu INZ-a na temu “O profesionalizaciji zanimanja”.

Drugog dana, u petak, 27.10. , u 09.40 je predavanje “Analiza implementacije sistema praćenja prisutnosti na radnom mjestu i preporuke za implementaciju i optimizaciju mehanizama za praćenje prisustva zaposlenih, predavača Nine Alića (Služba za socijalnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo INZ).

U podne (petak) počinje PANEL DISKUSIJA na temu “Pozicija sestrinstva u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i drugoj zakonskoj legislativi – kako do sestrinskih specijalizacija?”. Moderator Panel diskusije je Erna Terzić, MA, a među panelistima su najavljeni i Prim. mr. sc. Senad Huseinagić, dr. med., spec. socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva, i Nada Huseinspahić, med. sestra.

Trećeg dana kongresa (subota, 28.10.) su na rasporedu čak pet prezentacija-tema u čijoj izradi su sudjelovali zaposlenici INZ, i to:

09:10- Javno-zdravstveni pristup povećanju sigurnosti u školama (autorice Amela Zukić, Kasema Mehić-Durmić, Sanela Kaknjo i Erna Terzić),

09.20- Preventivni pregledi djece u školama (Nino Hasanica, Azra Husković i Berina Jašarević),

09.30- Značaj praćenja antimikrobne rezistencije i pristup „One Health“ (Amir Ibrahimagić)

U 12.10 je na rasporedu tema-prezentacija – Plakat i letak kao metode zdravstvenog odgoja, a među autorima su Nino Hasanica i Sead Begagić.

U 15.00 biće prezentirana tema – Mamografija kao zlatni standard za otkrivanje karcinoma dojke, a jedan od autora je dr.spec. Elma Kuduzović.

Tokom trajanja Kongresa na raspolaganju posjetiocima će biti i poster prezentacije, “Prevencija dentalne anksioznosti, njena procjena i razlike kod pacijenata prema spolu kod hirurgije trećih molara”, kao i “Značaj prevencije preoperativne i postoperativne anksioznosti i njen utjecaj na kardiovaskularne parametre i bol kod hirurgije trećih molara”, a među autorima je Nino Hasanica.

Back To Top