skip to Main Content

Online edukacija za sportske trenere za sigurno održavanje trenažnih procesa u doba pandemije

Tokom pandemije novog koronavirusa (SARS-CoV-2) i oboljenja koje on izaziva (COVID-19) svi se nalazimo u nezavidnoj poziciji. Stoga, veoma je važno da nastavimo sve naše redovne aktivnosti, ali sa većom pažnjom nego što je to bilo ranije, ističu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Služba za školsku higijenu Instituta pripremila je set prezentacija, tekstova i video materijala koji imaju za cilj da približe određene informacije o kojima se već mnogo puta govorilo, ali ovaj put o njima se govori u kontekstu značaja sporta u doba pandemije COVID-19. Kurs za sportske trenere pripremljen je na online platformi namijenjenoj za učenje na daljinu. Sastoji se od tri modula, a nalazi se na web adresi EDUKACIJA.INZ.BA.

Modul A je opšti modul koji govori o zdravim životnim stilovima, ishrani i fizičkoj aktivnosti, te o sportskim povredama i pvoj pomoći. Modul B govori o zaraznim bolestim općenito, o COVID-19, o prevenciji zaraznih bolesti, te o osnovnim preventivnim higijenskih navikama. Modul C govori o procedurama u kontekstu COVID-19. Osnovna i najvažnija procedura je ona vezana za sportsko-rekreativne aktivnosti, a pridodat je i tekst vezan za banjsko-rekreativne objekte i bazene u kojem će dio sportista i njihovih trenera biti u prilici da boravi.

Nadamo se da će informacije biti od koristi svim zainteresovanim, a svi koji budu u prilici da ih koriste, pozvani su da saznanje o kursu prenesu svojim polaznicima na treninzima.

Uokviru ovog kursa obavezno je i testiranje znanja, a nakon njegovog uspješnog rješavanja (potrebno 15 tačnih odgovora od ukupno 25 pitanja, a u slučaju nedovoljnog broja tačnih odgovora moguće je ponoviti testiranje) treneri će dobiti i prigodan certifikat Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Nakon toga imaće priliku isprintati certifikat dobijen putem e-maila.

Link za Kurs za sportske trenere: je https://edukacija.inz.ba/, dok je na OVOM LINKU i kratko uputstvo o načinu registracije i logovanja na platformu na kojoj je postavljen kurs sa materijalima za učenje.

Panika nije opcija, oprez i odgovornost jesu, ističu iz INZ-a.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

 

Back To Top