skip to Main Content

Obavještenje: monitoring polena za proteklu sedmicu – Zenica

Zbog izmještanja aparata za uzorkovanje polena, koji je lociran u Zenici, zbog rekonstrukcije krova sa zgrade BNP-a na zgradu Doma zdravlja,  nema dovoljno podataka za sedmični izvještaj koji uobičajeno objavljujemo NA OVOM LINKU za područje Zenice, pa Izvještaj za proteklu sedmicu za područje Zenice neće ni biti objavljeni o koncentraciji polena u zraku na području Zenice.

Pozivamo naše korisnike i sve koji prate nivo polena da koriste podatke o koncentraciji polena u zraku sa mjerne stanice u Tešnju, koja je najbliža zeničkoj, geografski i po nadmorskoj visini.

Također, preporučljivo je pratiti i preporuke koje se objavljuju uz Izvještaje, koje možete vidjeti NA OVOM LINKU.

Uređaj je ponovno u funkciji i novi izvještaj će biti spreman u sljedećoj sedmici.

Back To Top