skip to Main Content

Na konferenciji u Torinu predstavljeni rezultati i dometi projekta “Od spoznaje do liječenja: Žene glavni nosioci prava na zdravlje u BiH”

U srijedu uvečer je održana Međunarodna konferencija Torino. Konferencija je održana u online formatu sa glavnim dešavanjima u Torinu (Italija). Na konferenciji su online učestvovali prim.dr. Selvedina Sarajlić-Spahić, Sead Begagić i Nada Huseinspahić.

Skupu se obratila prim.dr. Sarajlić-Spahić, kao koordinator projekta organizovanog skrininga, koji se implementira na području Zeničko-dobojskog kantona.

Također, predstavnica udruženja “Život” Zenica Dijana Jerković obratila se skupu u Torinu, kao NVO podrška ovom projektu i partner INZ-a i RE.TE-a.

U okviru projekta “Od spoznaje do liječenja: Žene glavni nosioci prava na zdravlje u BiH”, podrška uspostavljanju organizovanog programa mamografskog skrininga u skladu sa evropskim smjernicama na području Zeničko-dobojskog kantona (BiH), regija Pijemont, Univerzitetska bolnica A.O.U. Grad zdravlja i nauke Torino, Onkološka mreža Pijemonta i Valle d'Aosta, Referentni centar za epidemiologiju i onkološku prevenciju u Pijemontu (CRPT-CPO) i nosioc projekta nevladina organizacija RE.TE. – Udruženje tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju/Associazione di tecnici per la cooperazione e solidarieta’, predstavio je rezultate projekta i pretpostavke za budućnost.

Na skupu su se obratili i predstavnici Vlade i ministarstva zdravstva Italije, te doktori u ime Onkološke mreže i Ambasade Italije u BIH, te regije Pijemont i udruženja RE.TE u Torinu.

Back To Top