skip to Main Content

Monitoring polena – Izvještaj o koncentraciji polena 05.-12.08.2020.

Tokom protekle sedmice nakon obrade mikroskopskog preparata, izvršena je identifikacija i brojanje polenovih zrna, tako da je u periodu od 05.08.2020-12.08.2020. na području Zenice i šire regije evidentirana još uvijek niska koncentracija polenovog zrna ambrozije, kao i pelina.

Evidentirano je prisustvo ispod 10 polenovih zrna ambrozije po m3 vazduha, što odgovara trenutnoj fenofazi rasta i razvoja pomenute biljne vrste (Ambrozije). Niskoj koncentraciji polenovih zrna su doprinjele padavine tokom protekle sedmice maglovita i vlažna jutra.

Pored prisustva polena biljne vrste (Ambrozije) i pelina (Artemisia) evidentirano je i prisustvo pelina koprive (Urtica), kiselice (Rumex), trava (Poacea), također u niskim koncentracijama.

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti period pogoduje veću, dok kišni dani manju mogućnost pojave alergija.

Osobama koje su alergične na polen trava i korova preporučuje se što duži boravak u šumskim ekosistemima, jer tokom naredne sedmice očekuju se veće koncentracije polena trava i korova.

Back To Top