skip to Main Content

Mjesečni bilten službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu – INZ.BA

U mjesecu febraru, za područje ZE-DO kantona, na osnovu analiza Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, zdravstveno neispravnih uzoraka namirnica na mikrobiološku analizu je bilo 2,5%, što predstavlja blago pogoršanje stanja mikrobiološke ispravnosti namirnica u odnosu na prošli mjesec; zdravstveno neispravnih uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu iz gradskih vodovoda je bilo 2,4% (Breza, Zavidovići i Doboj-Jug), što je blago pogoršanje stanja mikrobiološke ispravnosti vode u ovim gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec; dok je iz ostalih vodnih objekata bilo 33% mikrobiološki neispravnih uzoraka vode za piće, što predstavlja pogoršanje stanja mikrobiološkog kvaliteta vode iz lokalnih vodnih objekata, u odnosu na prošli mjesec, sa trendom značajnog variranja mikrobiološke ispravnosti vode iz lokalnih vodnih objekata, u skladu sa stanjem okoliša, vodnih objekata i meteorološkoj situaciji. Pozitivnih briseva iz područja higijene je bilo 11%, što je znak pogoršanja sanitacije i higijene usluživanja u objektima.

Neispravnih uzoraka namirnica na standardnu fiziko-hemijsku analizu nije bilo, što predstavlja isto stanje mikrobiološke ispravnosti namirnica u odnosu na prošli mjesec, ali je i dalje prisutan zadovoljavajući trend održavanja standardne zdravstvene ispravnosti namirnica sa ovoga aspekta. Neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu je bilo 6,79% (Breza, Olovo, Zavidovići i Maglaj), što predstavlja blago pogoršanje stanja hemijskog kvaliteta vode u gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec, dok je neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu iz drugih vodnih objekata bilo 23%, što predstavlja pogoršanje stanja u odnosu na prošli mjesec, ali i stanje održavanja visokog procenta neispravnih uzoraka i nezadovoljavajućeg hemijskog kvaliteta vode u ovim objektima, sa prisutnim trendom promjenjivog hemijskog kvaliteta vode za piće iz lokalnih vodnih objekata, shodno stepenu zagađenosti okoliša na slivnim područjima, sanitarno-tehničkom stanju vodnih objekata, meteorološkim uslovima i nedovoljnoj kontroli kvaliteta vode za piće, sa preporukom za urgentno uvezivanje ovog nadzora u sistem.

U ovom mjesecu su dostavljeni uzorci namirnica na mikrobiološku analizu iz svih općina. J.P.VIK Zenica je dostavio mjesečni izvještaj o broju uzetih uzoraka i rezultatima analiza u internoj kontroli mikrobiološkog i hemijskog kvaliteta vode za piće za februar.

 

ZRAK: Rezultate mjerenja zagađenosti zraka SO2 i lebdećim česticama, za februar mjesec, na području grada Zenice, Institutu  je dostavio Metalurški institut                                          «Kemal Kapetanović». Koncentracije su mjerene na tri mjerna mjesta:

Parametar : µg/m3 Institut Crkvice Tetovo
 

SO2

Prosječna mj. konc. 247                    109                   158                    
Max. mj.koncentracija 513   (01.02.'17.) 235   (19.02.'17.) 383    (01.02.'17.)
 

Prosječna mj. konc. 154              190          
Max. koncentracija      494    (01.02.'17.)   653    (01.02.'17.)

 

U februaru mjesecu 2017. godine zabilježena je dnevna prosječna koncentracija SO2 iznad 125 µg/m3 zraka: na mjernom mjestu „Institut“ 26 dana, na mjernom mjestu „Tetovo“ 16 dana, na mjernom mjestu „Crkvice“ 11 dana (Dozvoljena prekoračenja su 3 dana u godini!). Dnevne koncentracije lebdećih čestica su prelazile 250 µg/m3 na mjernom mjestu „Tetovo“ 5 dana a na mjernom mjestu „Institut“ 2 dana. Nije dozvoljeno da dnevna koncentracija ukupnih lebdećih čestica od 250 µg/m3 bude prekoračena u toku kalendarske godine. U februaru 2017. godine zabilježeno je smanjenje prosječnih dnevnih koncentracija SO2, na mjernoj  stanici „Institut“ za 38,7%, na mjernom mjestu „Tetovo“ za 40,1%, a povećanje na mjernom mjestu „Crkvice“ za 31,3%, u odnosu na januar 2017. godine. Zabilježeno je smanjenje maksimalnih dnevnih koncentracija SO2 na mjernoj stanici: „Institut“ za 39,8%, na mjernom mjestu „Tetovo“ za 38,4%, i na mjernom mjestu „Crkvice“ za 23,2% u odnosu na januar 2017 godine. Izmjerene su smanjene vrijednosti prosječnih koncentracija ukupnih lebdećih čestica na mjernoj stanici: „Institut“ za 17,6% a na mjernoj stanici „Tetovo“ za 14% u odnosu na januar 2017. godine. Izmjereno je povećanje maksimalnih vrijednosti lebdećih čestica na mjernoj stanici „Institut“ za 22% a na mjernoj stanici „Tetovo“ za 28%, u odnosu na januar 2017.godine. Uočava se trend smanjenja vrijednosti prosječnih dnevnih koncentracija SO2 na mjernim mjestima „Institut“ i „Tetovo“ a povećanja na mjernom mjestu „Crkvice“ kao i smanjenja prosječnih vrijednosti ukupnih lebdećih čestica na mjernim mjestima „Institut“ i „Tetovo“. Uočava se trend smanjenja maksimalnih vrijednosti koncentracija SO2 na svim mjernim mjestima,  kao i trend povećanja maksimalnih dnevnih koncentracija lebdećih čestica na mjernim mjestima „ Institut“ i „ Tetovo“  u odnosu na prošli mjesec.

Obzirom na vremenski period sa povećanim količinama padavina, apelujemo da se saniraju i drže pod kontrolom sve rizične ekološke tačke u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima, te izdvojenim civilnim i vojnim objektima, naročito da se redovno vrši sanacija, dezinfekcija i dezinskecija  nakupina smeća, opasnog medicinskog otpada, nakupina klaoničkih otpadaka, nekontrolisanih izljeva fekalnih i drugih otpadnih voda, itd. Treba  redovno kontrolisati sisteme dezinfekcije vode i nivo rezidualnog hlora na krajnjim tačkama vodovodne mreže i u bazenima za kupanje, držeći ga na nivou 0,3 do 0,5 mg/L vode.

Zbog realne opasnosti od ozljeda, naročito djece, i  prenosa smrtonosnog bjesnila, apelujemo na što hitnije poduzimanje adekvatnih veterinarskih i administrativnih mjera, u cilju higijenski i etički prihvatljivog uklanjanja napuštenih životinja, pasa i mačaka lutalica, sa javnih površina, preferirajući otvaranje azila za smještaj i udomljavanje napuštenih životinja, u duhu humanosti i civilizacijskih dostignuća.

INZ.BA

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I HIGIJENU

 

Back To Top