skip to Main Content

Međunarodni dan logopeda: Predavanje “Kako poticati razvoj govora i jezika kod djece do tri godine”

Povodom Međunarodnog dana logopeda Javna ustanova (JU) Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona organizira predavanje “Kako poticati razvoj govora i jezika kod djece do tri godine”.

Predavanje će se održati u vrtiću  Maglaj u srijedu, 6.3. u 16.30 sati, a namijenjeno je roditeljima djece do tri godine uzrasta. Predavači su uposlenice JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK, pri Odjeljenju za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju djece s posebnim potrebama u Zenici.

Iz Centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK su se posebno zahvalili Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, na podršci u realizaciji ovog predavanja.

Back To Top