skip to Main Content

Kubat i Lelić uspješno završili obuku “Upravljanje kvalitetom zraka na lokalnom nivou”

Regionalni centar za informisanje i obrazovanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC, pod pokroviteljstvom Fondacije Konrad Adenauer provodi projekat AQUAMALL (Air Quality Management at local level), te je u okviru ovog projekta organizirao besplatnu dvodnevnu obuku “Upravljanje kvalitetom zraka u na lokalnom nivou”.

Predavači su vodeći stručnjaci u području kvalitete zraka, a obuka se održava u nekoliko bh. gradova. Melita Lelić i Safet Kubat, zaposlenici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane iz Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu uspješno su završili ovu obuku.

Korištenje energije u Bosni i Hercegovini dovodi do značajnog zagađivanja zraka što ugrožava okoliš i javno zdravstvo. U bh. gradovima su čest slučaj prekoračenja emisije u zrak zagađujućih materija poput čvrstih čestica, sumpor dioksida, ugljen monoksida i azotnih oksida. Lokalne zajednice igraju ključnu ulogu u procesu osiguravanja pravilnog upravljanja kvalitetom zraka, te je zato potrebno kontinuirano jačati kapacitete u ovoj oblasti.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta državnih službenika zaposlenih u lokalnim zajednicama i resornim ministarstvima o upravljanju kvalitetom zraka. Čist zrak je odgovornost lokalnih zajednica, ali nedostatak njihovih kapaciteta predstavlja veliki teret prema postizanju ovoga cilja. U okviru obuke učesnici su upoznati sa potrebnim alatima i vještinama upravljanja kvalitetom zraka što u konačnici ima za cilj uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom zraka.

Back To Top