skip to Main Content

Koronavirus u vašem gradu – oprez i odgovornost su i dalje jedina opcija – zato je neophodno pročitati važne upute!

Kao što smo već više puta ponovili, nalazili smo se i još uvijek se nalazimo u periodu pandemije Coronavirusa (Covid-19). Naša zakonska, profesionalna i moralna obaveza kao zdravstvenih radnika jeste liječenje i njegovanje oboljelih, ali i prevencija obolijevanja kroz zdravstveno-edukativni rad generalno.

Tzv. “novo javno zdravstvo” i koncept “one health” podrazumijevaju da odgovornost za zdravlje nije samo i isključivo na zdravstvenim radnicima i zdravstvenom sistemu. Očuvanju vlastitog zdravlja najviše mogu pomoći sami građani. Tome neizostavno treba dodati da niz drugih profesija, osim zdravstvene, može dati veliki, a ponekada i veći doprinos očuvanju zdravlja stanovništva i očuvanju okolinskih uslova koji doprinose zdravlju. Često smo mi – zdravstveni radnici – dobijali zahvale i aplauze, na čemu se mi uime svih zdravstvenih radnika svih nivoa i profila obrazovanja, svih nivoa organizacije zdravstva, iskreno zahvaljujemo našim građanima.

Međutim, ovaj put mi želimo iskazati posebnu zahvalnost za pomoć u realizaciji zdravstveno-edukativnih programa našim “partnerima u zdravlju” – policijskim službenicima, novinarima, vjerskim službenicima svih konfesija, vatrogascima, rudarima, vozačima, socijalnim radnicima, zaposlenicima u domovima za nezbrinutu djecu i domovima za starije osobe, prosvjetnim radnicima i zaposlenicima u predškolskim ustanovama, roditeljima, radnicima u javnim ustanovama, studentima, penzionerima, ugostiteljskim radnicima, radnicima u proizvodnim objektima, upraviteljima stambenih objekata, te nizu drugih “partnera u zdravlju” koje je nemoguće nabrojati sve, jer – svi smo pokazali zavidnu dozu odgovornosti.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica zadovoljan je provedbom „Strategije i akcionog plana zdravstveno-odgojnih aktivnosti u ZDK u vrijeme pandemije Coronavirusa“ koju je Interni krizni štab za zdravstveno-odgojne aktivnosti Instituta tokom trajanja pandemije Coronavirusa na početku usvojio i po njoj postupao. Ova Strategija i Akcioni plan predstavljali su unaprijed dobro osmišljene  i strateški isplanirane zdravstveno-odgojne mjere usmjerene prema svim dijelovima društva, te se postiglo da se „uđe“ u zajednicu koristeći različite zdravstveno-odgojne metode (zdravstveno-odgojni i edukativni tekstovi, protokoli, upute, smjernice, osmišljavanje online rada sa djecom i studentima, video i foto materijali, plakat, letak itd.).

*KLIKNI OVDJE DA VIDIŠ SVE BITNE PREPORUKE INZ ZA OČUVANJE I UNAPRIJEĐENJE ZDRAVLJA U DOBA PANDEMIJE CORONAVIRUSA

* Video prilozi gostovanja, prilozi o koronavirusu, video sekcija na INZ FB stranici

O KORONA VIRUSU – NA OVOM LINKU

VAŽNE UPUTE INZ.ba O COVID-19 

* Naredbe Federalnog i Kantonalnog Štaba civilne zaštite i federalnog Ministarstva zdravstva

* VIDEO SEKCIJA: Sve o Covid-19 u video prilozima

Na osnovu aktuelne epidemiološke situacije, novih zaključaka štabova/stožera civilne zaštite u različitim oblastima, te referirajući se na sve prethodne preporuke i smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zdravstvenog saveta Grada Beograda, te Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, pripremljene su razne procedure, uputstva i preporuke – vodiči za unapređenje sigurnosti u periodu još uvijek prisutne potencijalne ali smanjene opasnosti od Coronavirus-a (Covid-19).

U tom smislu, INZ je sačinio i objavio besplatna izdanja vodiča za biosigurnost u proizvodnim objektima kompanija u BiH, preporuke za goste i osoblje u ugostiteljskim objektima, uputstvo o potencijalnoj opasnosti u slučajno fizičkog nedistanciranja, preporuke penzionerima u vezi izlazaka iz izolacije, savjetima za uvođenje zdravih životnih stilova, tri seta preporuka za kućne savjete i stanare kolektivnih i individualnih stambenih objekata, kao i informacije o eliminaciji stresa u doba pandemije, savjete za skladištenje i uklanjanje otpada osoba u izolaciji, kao i vodič za organizaciju rada u predškolskim ustanovama.

Na web stranici Instituta www.inz.ba građani mogu pronaći i savjete za zaposlenike i uprave preduzeća i institucija, skladištenju hrane u uvjetima pandemije, mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao preventive, nutricionističke savjete u doba izolacije, preporuke za studente, trudnice i hronične bolesnike, te one koji njeguju dementne osobe, preporuke o važnosti fizičke aktivnosti i prestanku pušenja u vrijeme pandemije, savjete roditeljima i djeci o pranju ruku i zuba u vrijeme pandemije, kao i preporuke za ukop/sahranu/dženazu osobe umrle sa potvrđenim Covid-19 virusom.

Odgovornost, odgovornost, odgovornost

I pored činjenice da su mnoge mjere značajno ublažene ili potpuno ukinute, opasnost od zaraze novim koronavirusom (ili bilo kojim drugim virusom) još uvijek nije u potpunosti prošla. Zato i dalje treba da upražnjavamo osnovne upute koje često graniče sa osnovnim bontonom, te ih se svi – svi zdravstveni radnici, svi naši “partneri u zdravlju” koji obavljaju odgovorne poslove i svi građani pojedinačno – i dalje trebamo pridržavati.

 • Često i temeljito perite ruke sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi, ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi 70%-tnog alkohola. Pranje ruku sapunom i vodom ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola uklanja viruse koji mogu biti na vašim rukama;
 • Potrebno je držati distancu od dva metra između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju i kišu. Kada neko kašlje ili kiše on izbacuje male kapljice koje mogu sadržavati virus. Ako ste preblizu možete udahnuti te kapljice uključujući novi koronavirus ako je osoba koja kašlje eventualno zaražena;
 • Izbjegavajte dodirivati oči, nos i usta rukama, jer rukama dodirujemo brojne površine i rukama možemo pokupiti i viruse. Kontaminiranim rukama virus možemo prenijeti do očiju, nosa i usta odakle virus može ući u organizam i izazvati oboljenje;
 • Prilikom kašljanja ili kihanja prekrite usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom, a nakon korištenja maramicu odmah bacite u kantu za otpatke i operite ruke sapunom, te ih dezinfikujte. Respiratorne kapljice šire virus. Pridržavajući se navedenog štitite ljude oko sebe od virusa prehlade, gripe i eventualno Covid-19;
 • Izbjegavajte veće grupe ljudi, javna okupljanja i boravak u zatvorenim javnim prostorima, jer se time smanjuje rizik od bolesti koje se prenose kapljičnim putem kao što su prehlada, gripa i eventualno Covid-19;
 • Ukoliko boravite na radnom mjestu, zamolite i organizujte kolege da se rasporedite u više prostorija u manjim grupama;
 • Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce, jer se rukovanje smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju, na taj način smanjujući rizik potencijalnog prijenosa bolesti kao što su gripa i eventualno Covid-19;
 • Provjetravajte prostorije i boravite na otvorenom ali bez bliskih kontakata s drugima;
 • Ako imate simptome respiratorne infekcije (povišenu temperaturu, kašalj, kihanje) nosite medicinsku masku i telefonom se obratite svom ljekaru. Noseći masku štitite druge. Redovno obavještavajte vaše zaposlenike, kolege, partnere i klijente da svaka osoba koja ima čak i blagi kašalj ili nisku temperaturu (37,3°C ili više) mora ostati kući;
 • Osigurajte da su na vašem radnom mjestu i u vašem domu sve površine čiste i higijenski ispravne. Koristite dezinfekcijska sredstva na bazi 70%-tnog alkohola;
 • Čistite dodirne tačke, kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, tipke u liftovima, pultove za prijem stranaka, te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba, pametne i druge telefone, laptope, tastature i računare. Dodirivanje kontaminiranih površina od strane uposlenika i klijenata je jedan od glavnih načina širenja Covid-19;
 • Potrebno je brisati podove, kao i podove toaleta dezinfekcionim sredstvom, te druge slične površine, stolove, klupe i stolice dezinfekcionim sredstvom, sale;
 • Koristite telefone, video-konferencije, internet, viber grupe, razne multimedijalne komunikacione kanale i slično za poslovanje što je više moguće kao zamjenu za sastanke;
 • Redovno provjetravajte sve prostorije. Često provjetravanje prostorija je mjera prevencije kapljičnih infekcija disajnih puteva;
 • Stavite sredstva za dezinfekciju ruku na vidljiva mjesta. Osigurajte da se ova sredstva redovno nadopunjavaju. Za pranje ruku u toaletima osigurajte tekuću vodu, po mogućnosti toplu, i sapun, kao i papirnate ubruse za jednokratnu upotrebu;
 • Postavite kante za otpatke s poklopcem za sigurno odlaganje iskorištenih papirnatih ubrusa i drugog otpada u toaletima i drugim prostorijama;
 • Promovirajte dobru respiratornu higijenu u vašim organizacijama i domovima (kašljite i kišite u unutrašnju stranu lakta ili maramicu koju odmah nakon upotrebe treba baciti).

Građanima je veoma bitno reći da upamte i primjenjuju sljedeću preporuku – ISKLJUČIVO čitajte i primjenjujte preporuke koje izdaju NADLEŽNE zdravstvene institucije i ustanove na području BiH, FBiH i ZDK.

Kako biti kontuirano informisan:

Panika nije opcija, oprez i odgovornost jesu, zato je neophodno da se svaki građanin informiše i usvoji potrebna znanja kako zaštititi sebe i druge u javnom prostoru.

Vaš INZ

Back To Top