skip to Main Content

Korisne informacije o novom koronavirusu (COVID-19)

Informacije u nastavku su preuzete i usaglašene sa nadležnim Zavodom za javno zdravstvo FBiH, a na osnovu instrukcija Svjetske zdravstvene organizacije WHO – SZO .

* Informacije o novom koronavirusu (COVID-19)
Back To Top