skip to Main Content

PLAN JAVNIH NABAVKI U 2020. GODINI

-Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki u 2020. godini – 30.04.

-Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki u 2020. godini – 21.05.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki u 2020. godini – 14.08.

– Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki u 2020. godini – 20.08. 

– Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki u 2020. godini – 25.12. 

Odluka o prihvatanju ponude – nabavka usluga tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja

Odluka o izboru ponuđača – nabavka usluga GPS praćenja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servisiranje motornih vozila

– Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga eksterne reprezentacije za potrebe JU INZ za 2020. godinu

– Poziv za dostavu ponuda za nabavku hotelskih usluga za potrebe JU INZ za 2020. godinu

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka vakcine protiv meningokokne bolesti 

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1 – sredstva za DDD

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – sredstva za deratizaciju

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 3 – sredstva za dezinsekciju

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 4 – sredstva za dezinfekciju 

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 5 – sredstva za deviperizaciju (repelenti)

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 6 – herbicidi

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja radnika od nezgode

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja od automobilske odgovornosti 

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – štampa knjiga, publikacija i knjiga protokola 

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – štampa zdravstvenog i promotivnog materijala

Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 1 i LOT 2 od 16.07.

– Odluka o prihvatanju ponude od 28.07.

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka vakcina LOT 1 i LOT 2 

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge kalibracije – LOT-ovi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 11

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge kalibracije – LOT-ovi 3, 9 i 12 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge kalibracije – LOT 4

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge kalibracije – LOT 6

– Odluka o poništenju javne nabavke – LOT 2 – Potrošni materijal od metala

– Obavijest o rezultatima postupka javne nabavke

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 32 – Podloge za kliničku mikrobiologiju

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 28 – Podloge za kvasce i plijesni

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 23 – Potrošni materijal za ispitivanje rezidua

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 16 – ostala dijagnostika

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 11 – Potrošni materijal za mikroskopiranje

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 5 – potrošni materijal za uzorkovanje i homogenizaciju

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sredstva za DDD – LOT 1

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sredstva za DDD – LOT 2

– Odluka o poništenju postupka javne nabavke sredstva za DDD – LOT 3

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sredstva za DDD – LOT 4

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sredstva za DDD – LOT 5

– Odluka o poništenju i izboru drugoplasiranog ponuđača sredstva za DDD – LOT 1 i LOT 2

-Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 3 – Jednokratna potrošna plastika

-Odluka o poništenju i izboru drugoplasiranog ponuđača sredstva za DDD- LOT 5

-Odluka o poništenju postupka javne nabavke i izboru drugoplasiranog ponuđača – Nabavka roba-laboratorijskog potrošnog materijala i hemikalija LOT 1, LOT 17, LOT 29 i LOT 30

– Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Sredstva za DDD – LOT 5

– Odluka o poništenju postupka javne nabavke i izboru drugorangiranog ponuđača – Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i hemikalija – LOT 9 

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servisiranje opreme i rezervnih dijelova za laboratorijsku i medicinsku opremu

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača –  LOT 5 – potrošni materijal za uzorkovanje i homogenizaciju

– Rješenje po žalbi – nabavka DDD sredstava

– Rješenje po žalbi – nabavka DDD sredstava

 

Back To Top