skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 28.05. do 03.06. 2021.

U izvještajnom periodu od 28.05. do 03.06.2021. godine evidentirana je smanjena koncentracija polena  breze (Betula), javora (Acer), jasena (Fraxinus), orah (Juglans), hrast( Quercus) i predstavlja završetak polinacije ovih biljnih vrsta, na ispitivanom području, ali i povećano prisustvo polena iz porodice Pinaceae (četinara), divljeg kestena i biljaka iz porodice Poaceae (trava).

Tokom cijelog izvještajnog perioda došlo je do pada dnevnih i jutarnjih temperatura te u skladu sa tim i pad koncentracije polena u zraku. Zabilježena je visoka koncentracija polena trava tokom cijele sedmice sa tendencijom njenog daljnjeg prisustva i povećanja koncentracije u narednom periodu. Dana 01.06.2021 zabilježena je i visoka koncentracija polena četinara.

Koncentracija ostalih biljnih vrsta je bila umjerena do niska.

Ukupno je evidentirano 1260 polenovih zrna/m3 zraka. Zastupljenost polena četinara (Pinaceae) 37,4 %, trava (Poaceae) 47,6 %, breze (Betula) 0,6 %, tise/čempresi (Cupresus) 3,3 %, jasena (Fraxinus) 0,3 %, javora (Acer) 1,5  %, kestena (Aesculus) 6, 9 %, oraha (Juglans) 0,3 %, hrasta (Quercus) ,

bukva ( Fagus) 0, 2 % polena bokvice (Plantago) 0,4%, polen koprive (Urticeae) 0.09 %

Prema najavama meteorologa u narednoj sedmici, očekuje se i dalje nestabilno vrijeme sa padavinama što bi moglo rezultirati i dalje sniženom koncentracijom polena u zraku.

Preporuke za narednu sedmicu

Tokom protekle sedmice izmjerena je visoka koncentracija polena trava (Poaceae) koji spadaju u kategoriju jakih alergena, te visoka koncentracija polena četinara (Pinaceae) koji spadaju u kategoriju slabih alergena, ali u visokoj koncentraciji izazivaju jake alergijske reakcije. Zbog padavina tokom protekle sedmice visoka koncentracija polena četinara zabilježena je samo jedan dan.

Polen koncentracije breze (Betula) opisan kao jak alergen je u drastičnom padu što olakšava cjelokupno situaciju, te ne dovodi do križnih reakcija pomenutih biljnih vrsta.

Osim liječenja u olakšavanju simptoma proljetnih alergija izuzetno je važna i preventiva.

Prva preventivna mjera je izbjegavanje alergena na koji je osoba osjetljiva. Za uspješnije izbjegavanje sezonskih alergena preporučuje se:

redovno pratiti bioprognozu, sedmične izvještaje i preporuke,
• za vrijeme cvatnje biljaka držati zatvorene prozore stana i automobila za vrijeme vožnje,
• izbjegavati boravak i fizičku aktivnost u području bujne vegetacije za vrijeme visoke koncentracije   polena  u zraku (od 8- 12 sati ujutro),
• izbjegavati jutarnje provjetravanje prostorija kada je koncentracija polena najviša,
• prostorije u kojima boravimo provjetravati kratko i u poslijepodnevnim satima,
• korisno je ugraditi klima uređaj jer on smanjuje količinu polena za 90%,
• odjeću sušiti u sušilici za rublje kako bi izbjegli unošenje neželjene količine polena u stambene prostorije,
• boravak u prirodi odgoditi za kasno poslijepodne ili večer,
• za vrijeme suhih i vjetrovitih dana izlaske izvan kuće ili stana reducirati na najmanju moguću mjeru,
• kosu prati svako večer jer se polenova  zrnca skupljaju na vlasima kose,
• izbjegavati pušenje, sprejeve i slične iritanse jer pogoršavaju simptome alergije

dodirivanje lica, pogotovo sluznice očiju i nosa, koje je neizbježno kod nazalnih i konjuktivalnih simptoma, preporučuje se raditi papirnatom maramicom koju je odmah potrebno baciti u kantu za otpad.

Back To Top