skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 19. do 25.03. 2021.

U izvještajnom periodu od 19.03. do 25.03.2021. godine evidentiran je polen lijeske (Corylus), johe (Alnus), tisa/čempres (Taxus/Cupressus), topole (Populus), brijesta (Ulmus) i predstavlja nastavak polinacije biljaka iz skupine drveća  na ovim prostorima. Uz početak polinacije vrba (Salix), zabilježen je početak polinacije drveća iz porodice Oleaceae, rod Fraxinus, jasen.

 

Početak izvještajne sedmice karakteriše prohladno vrijeme, sa niskim jutarnjim tempereturama, susnježicom sa postepenim porastom tempertura u drugom dijelu izvještajnog perioda. Tokom cijelog izvještajnog perioda zabilježena je niska koncentracija polena svih biljnih vrsta.

Ukupno je evidentirano 96 polenovih zrna/m3 zraka i sva su iz skupine drveća. Zastupljenost polena lijeske je 18,7 %, johe 17,7 %, tise/čempresi 2,1 %, topole 35,4 % vrbe 5,2 %, brijesta 9,3 % i polen jasena 11,45 %

Prema najavama meteorologa i u narednom periodu od 26.03. do 01.04. za očekivati je postepeni porast dnevnih temperatura te u skladu sa tim postepeni porast koncentracije polena u zraku.

Križna reakcija i preporuke za narednu sedmicu:

Važno je znati da, rast temperatura pogoduje produkciji alergenog polena sve većeg broja različitih biljnih vrsta. Zbog pripadanja istoj porodici biljnih vrsta: joha, lijeska, breza (por. Betulaceae) često su moguće križne reakcije alergenog polena, što usložnjava alergološku sliku i utiče na jačinu alergijskih simptoma. Izbjegavati boravak u području bujne vegetacije za vrijeme visoke koncentracije polena u periodu od 8 do 12 h. Često pranje ruku, lica i kose. Ne treba čekati da se organizam sam izbori s alergijom,potrebno je jačati imunitet vitaminsko-biljnom kombinacijom uz ishranu bogatu proteinima. Ukoliko ove mjere nisu dovoljne da ublaže alergijsku reakciju pribjegava se medikamentoznoj terapiji uz savjet ljekara. Obavezno nošenje maske.

Polen biljaka iz porodice Betulaceae (Alnus, Betula i Corylus) signifikantno doprinose incidenciji polenskih alergija u sjevernoj i središnjoj Europi. Tako visoka preosjetljivost (20% odrasle populacije) predstavlja veliki klinički problem kod bolesnika u tim dijelovima Europe, a vjerojatno je posljedica visokog stupnja križne reaktivnosti između polenskih alergena predstavnika porodice Betulaceae (disertacija Renate Petrenel). Alergenski značaj polena biljaka iz porodice Betulaceae je u tome što stabla proizvode vrlo veliku količinu polena koji se vjetrom vrlo brzo prenosi do respiratornih puteva. Iako je polenska sezona breze kratka, klinički značaj te vrste polena je velik, zbog križne reakcije sa polenom johe i lijeske koji se u zraku pojavljuje prije polena breze kako se može vidjeti iz dosadašnjeg monitoringa polena pomenutih vrsta. Bolesnici alergični na polena predstavnika ove porodice prvo dolaze u kontakt sa polenom johe i lijeske, pojavljuju im se simptomi već u februaru koji traju do maja kada nestanu iz zraka i posljednja polenska zrnca breze. Tome pridonosi preklapanje polenskih sezona predstavnika porodice Betulaceae, što produžuje polensku sezonu. Dobiveni rezultati će poslužiti za prevenciju pojave simptoma alergije na polen, ali i u pravovremenu primjenu terapijskih mjera.

Prognoze za narednu sedmicu ukazju na veće temperature zraka što će pogovati razvoju križnih alergijskih reakcija pomenutih biljnih vrsta. Prevencija alergijskih bolesti, savremeno liječenje alergijskih bolesti bazira se na mjerama izbjegavanja alergena. Takve osobe trebaju organizovati dnevne aktivnosti na način da što manje dođu u kontakt s alergenima, te primjeniti simptomatsku terapiju opisanu u prvom izvještaju.

 

Back To Top