skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 05. do 11.03. 2021.

U izvještajnom periodu od 05.03. do 11.03.2021. godine evidentiran je polen lijeske (Corylus), johe (Alnus), tisa/čempres (Taxus/Cupressus), topole (Populus), brijesta (Ulmus) i predstavlja nastavak polinacije biljaka iz skupine drveća  na ovim prostorima. Uz početak polinacije vrba (Salix), zabilježen je početak polinacije drveća iz porodice Oleaceae, rod Fraxinus, jasen

Početak izvještajne sedmice 05.03. karakteriše toplo i suho vrijeme te je zabilježena visoka koncentracija polena tise od 116 polenovih zrna/m3 vazduha odnosno 228 polenovih zrna/m3 ukupno i umjerena koncentracija polena johe, lijeske i vrbe. Nastavak sedmice i najavljeno snižavanje temperature sa padavinama doprinijelo je nižim koncentracijama polena u zraku te je ostatak izvještajnog perioda obilježen niskim koncentracijama polena u zraku.

Prema najavama meteorologa i u narednom periodu od 12.03. do 18.03. za očekivati je nastavak snižavanje dnevnih tempertura sa padavinama, a u planinskim dijelovima i snijeg što će dalje sniziti koncentraciju polena u zraku te pogodovati osobama alergičnim na polen.

Ukupno je evidentirano 315 polenovih zrna/m3 zraka i sva su iz skupine drveća. Zastupljenost polena lijeske je 18,1 %, johe 15,2 %, tise/čempresi 40,6 % , topole 10,8 % vrbe 7,9, brijesta 6 % i polen jasena 1,2%

Preporuke: Važno je znati, da rast temperatura pogoduje produkciji alergenog polena sve većeg broja različitih biljnih vrsta. Zbog pripadanja istoj porodici biljnih vrsta:joha, lijeska, breza  (por. Betulaceae) često su moguće križne reakcije alergenog polena, što usložnjava alergološku sliku i utiče na jačinu alergijskih simptoma. Budući da je period cvjetanja velikog broja drvenastih biljnih vrsta, preporučuje se osobama koje su alergične na polen drveća da tokom ranog proljeća što više vremena provode u visokoplaninskom područiju, kako bi izbjegli kontakt sa alergenom. Izbjegavati boravak u području bujne vegetacije za vrijeme visoke koncentracije u periodu od 8 do 12 h.Često pranje ruku, lica i kose. Ne treba čekati da se organizam sam izbori s alergijom, potrebno je jačati imunitet vitaminsko-biljnom kombinacijom uz ishranu bogatu proteinima. Ukoliko ove mjere nisu dovoljne da ublaže alergijsku reakciju pribjegava se medikamentoznoj terapiji uz savjet ljekara. Obavezno nošenje maske.

Back To Top