skip to Main Content

INZ: Stajski otpad sa peradarskih farmi – Od problema do iskoristivog resursa

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) je uspješno okončao projekt izrade Studije “Stajski otpad sa peradarskih farmi – Od problema do iskoristivog resursa”. Izrada projekta je sufinansirana od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, a na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša.

– Posao nam je bio da analiziramo postojeću zakonsku regulativa u BiH, prikupimo podatke o registrovanim farmama peradi na području Zeničko-dobojskog kantona, obiđemo teren, odnosno farme u ovom kantonu, uzmemo i ispitamo uzorke peradarskih stajnjaka, te na osnovu analiziranja rezultata donemo i odgovarajuće zaključke, koji su bili polazna osnova za izradu Studije o mogućnostima adekvatnog zbrinjavanja i upotrebe stajnjaka sa peradarskih farmi, ističe voditelj projekta, dr.vet.med. Rusmir Goletić, stručni saradnik za veterinarsko javno zdravstvo i ekologiju u Institutu.

Saradnici na projektu su bili stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju Adela Beriša Fazlagić i stručni saradnik za zdravstvenu ekologiju Safet Kubat.

Kako ističe Goletić, studijom su dati neki odgovori na pitanja zbrinjavanja i upotrebe peradarskog stajnjaka, a u narednom periodu se planiraju aktivnosti na nastavku ovog projekta, kako bi se u potpunosti razmotrile sve mogućnosti zbrinjavanja i upotrebe stajnjaka sa peradarskih farmi, naročito sa farmi za tov brojlera, kojih je na području ZDK oko osamdeset (80).

– Njihov broj se iz godine u godinu povećava, u prvom redu zbog rastućih potreba kompanija BROVIS d.d. Visoko i MADI d.o.o. Tešanj, ali i drugih, pogotovo sada kada navedene kompanije započinjusa izvozom pilećeg mesa na tržište EU. Sa povećanjem obima posla raste broj farmi, a time do izražaja dolazi i predmet naše studije, ističe Goletić.

Cjelokupna studija javno je dostupna kao dokument – KLIKOM OVDJE (69 stranica, PDF), preuzimanje – desni klik – SAVE AS

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top