skip to Main Content

INZ: provođenje jesenje deratizacije u ZDK

Povodom sve češćih upita pravnih subjekata sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) obavještava sve poslovne subjekte, zainteresirane građane i institucije da je provođenje preventivne sistematske deratizacije – proljetna i jesenja faza obaveza svih pravnih subjekata na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ova obaveza je proizašla i u skladu je sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području ZDK za 2019. godinu -Kontrola uzročnika zaraznih oboljenja i njihovih prenosilaca broj 11-37-3732-2/19 od 15.04.2019. godine i Naredbom o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije koju će donijeti Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

Uzimajući u obzir vremenske prilike, značajan pad temperatura u kratkom vremenskom intervalu, sve je učestalija pojava glodara u zatvorenim prostorima. Iz navedenog razloga je jako važno da se preventivna sistematska deratizacija sprovede na stručan i kvalitetan način.

Institut za zdravije i sigurnost hrane Zenica kao vodeća stručna ustanova iz oblasti javnog zdravstva za cilj ima, kako zaštitu zdravlja stanovništva, tako i zaštitu naših poslovnih partnera od rizika koji bi mogli ugroziti njihovo poslovanje. Zato redovno svake godine pružamo usluge preventivne sistematske deratizacije na području ovog kantona.

Primjećena je pojava da, pored ovlaštenih izvođača DDD (dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija) poslova, na terenu djeluju i subjekti koji ne zadovoljavaju propisane materijalne ili kadrovske zahtjeve kako bi pružali uslugu preventivne sistematske deratizacija nude navedenu uslugu, čime neopravdano dovode u zabludu i rizikuju da budete izloženi neprijatnostima i sankcijama. Navedene aktivnosti provode neplanski i sporadično, što u konačnici ne rješava problem glodara, čime se ne ostvaruje potreban preventivni efekat zaštite.

Vezano za česte upite o pojavi drugih pružatelja ovih usluga, obavještavamo sve one koji su dužni obaviti proljetnu/jesenju deratizaciju da svaki pravni subjekt ima pravo izbora pružatelja usluge preventivne deratizacije, ali sa svojim izborom preuzima i rizik urađenog posla, odnosno posljedica koje mogu nastati po njegovo poslovanje, ukoliko te usluge budu urađene fiktivno, djelimično ili na nepropisan način.

Ova preporuka se odnosi kako na privatne poduzetnike, kompanije, tako i na javne institucije, stanovništvo i društvo u cjelini. Neophodno je da se ovom važnom poslu pristupi na maksimalno ozbiljan, profesionalan i korektan način, te da profit, dobit i sticanje materijalne koristi, kako izvođača radova, tako i korisnika usluga, ne smije biti priritet u odnosu na svrhu obavljanja deratizacije – a to je zdravlje stanovništva, koje mora biti “nulti prioritet” u ovoj djelatnosti.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane, kao renomirana ustanova ovlaštena za pružanje usluga preventivne sistematske deratizacije će sistematično, planski i u skladu sa svim propisanim zahtjevima važeće zakonske regulative pružati usluge preventivne sistematske deratizacije, a svi oni koji su zainteresirani da na takav način budu zaštićeni oni, njihovi klijenti i građani, će, nadamo se, postupiti na isti način i za ovaj ozbiljan posao angažovati stručne i kvalitetne izvršitelje deratizacije.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top